Έτσι θα αξιοποιηθούν τα €968 εκ. που θα λάβει η Κύπρος από την ΕΕ

Τον σχεδιασμό και την αξιοποίσηση των κονδυλίων που θα λάβει η Κύπρος από την ΕΕ για την περίοδο 2021 – 2027 παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης

Τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων ΕΕ (Πολιτική Συνοχής) για την περίοδο 2021 – 2027 παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη το συνολικό ποσό που θα λάβει η Κύπρος από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, είναι €968 εκατ. Ωστόσο όπως επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών, η αξιοποίησή τους θα δαπανηθεί σε έργα ύψους €1,8 δισεκατ. περιλαμβανομένης και της εθνικής εισφοράς.

Πολιτική συνοχής είναι η επενδυτική πολιτική της ΕΕ που αφορά τα κράτη μέλη και μέσω αυτής διοχετεύονται τα κύρια κονδύλια που αφορούν την ανάπτυξη και την σμίκρυνση των κοινωνικών διαφορών. Εξ ου όπως ανέφερε ο κ. Πετρίδης και είναι εστιασμένα τα κονδύλια αυτά στην πράσινη ανάπτυξη, τις δημιουργία θέσεων εργασίας και την έξυπνη επιχειρηματικότητα

Μιλώντας στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Πετρίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ποσό που έχει κατανεμηθεί στην Κύπρο για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι, μετά από διαπραγματεύσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε αύξηση κατά 30% από την προηγούμενη περίοδο 2014-2020, σημειώνοντας παράλληλα ότι την περασμένη επταετία η Κύπρος κατάφερε να έχει απορροφητικότητα 100% και η προσπάθεια θα είναι αυτό να επαναληφθεί.

Σύμφωνα με τον Υπ. Οικονομικών η κατανομή ανά ταμείο των 968εκ. ευρώ που θα λάβει η Κύπρος, αφορά: 

 • Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης 467εκ.
 • Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο 222 εκ. 
 • Ταμείο Συνοχής 178 εκ.
 • Ταμείο δίκαιης μετάβασης 101εκ.
 • Σύνολο ταμείων: 968 εκ.

 

Η διαδικασία σχεδιασμού για την κατανομή των ταμείων σημειώνεται πως διέπεται από αυστηρούς κανόνες που θέτει η ΕΕ. Επίσης η τελική μορφή του σχεδιασμού για την αξιοποίηση των κονδυλίων από κάθε κράτος μέλος, είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών και των αρμοδίων θεσμών της ΕΕ που κρίνουν εκτός των άλλων και τους στόχους που βάζει το κάθε κράτος μέλος για τον τρόπο απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων.

 

 • Οι πέντε στόχοι που έθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία για τον τρόπο αξιοποίησης των Ταμείων

Στόχος 1: "Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.

Προϋπολογισμός 315εκ. ευρώ. - Προωθούνται επενδύσεις στους τομείς Έρευνα, Καινοτομία, Ψυφιακού Μετασχηματισμού και Επιχειρηματικότητας. 

Σχέδια για ενίσχυση επιχειρήσεων 100εκ. ευρώ

 • Επιδότηση κόστους δημιουργίας νέων επιχειρήσεων κατά 60% (περιλαμβανομένων και λειτουργικών εξόδων) με επιπλέον επιδότηση για τους νέους (μέχρι 29 ετών) και τις γυναίκες.
 • Επιδότηση κόστους δημιουργίας νέας Μικρομεσαίας Επιχείρησης ή επέκταση υφιστάμενης στον βιομηχναικό τομέα και σε άλλους στοχευμένους τομείς
 • Επιδότηση κόστους ψηφιακής αναβάθμισης υφιστάμενων ΜΜΕ και προώθηση ηλεκτρονικού εμπορίου

Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας 130εκ. ευρώ

 • Αναβάθμιση και δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών  σε ερευνητικά ε κέντρα, πανεπιστήμια  και επιχειρήσεις επιχειρήσεις
 • Υλοποίηση ερευνητικών έργων από νέους επενδυτές
 • Προώθηση συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων μέσω εξειδικευμένων επιδοτήσεων

Έργα ψηφιοποίησης στον δημόσιο τομέα 85εκ. ευρώ

 • Μηχανογράφηση δημοσίων υπηρεσιών
 • Εισαγωγή Συστημάτων αυτοματοποίησης γραφείου
 • Ψηφιοποίηση φυσικών φακέλλων ασθενών
 • Ηλεκτρονική διασύνδεση σχολείων με το Υπουργείο Παιδείας προς υποστήριξη της διοίκησης για εκπαιδευτικά προγράμματα και βαθμολόγηση
 • Δημιουργία υποδομών έξυπνων πόλεων μέσω ψηφιακών δικτύων και εφαρμογών 

 

Στόχος 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Προϋπολογισμός: 728 εκ. ευρώ. (167 εκ. αφορούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης) - Προωθούνται επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας, κυκλικής οικονομίας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

 • Έργα ενεργειακής αναβάθμησης δημοσίων κτηρίων, σχολείων, κατοικιών -143 εκ. ευρώ
 • Έργα για μείωση και ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων (πρόγραμμα πληρώνω όσο πετώ), αγορά κατάλληλου εξοπλισμού, εκπαίδευση και ευασθητοποίηση κοινού , αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμάτων - 83 εκ. ευρώ.
 • Έργα διαχείρισης υδάτων και πρστασίας: αγωγή μεταφοράς πόσιμου νερού, αποχετευτικά, αντικατάστασεις υδρευτικών δικτύων, έξυπνοι υδρομετρητές, αντιπλημμυρικά έργα και έργα προστασίας παραλιακών μετώπων από διάβρωση (κυματοθράυστες) - 195 εκ. ευρώ
 • Έργα αστικής κινητικότητας: δημιουργία ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων, έξυπνα συστήματα ρύθμισης φώτων τροχαίας ανάλογα με την κυκλοφοριακή κίνηση, αναβάθμιση στάσεων-στεγάστρων λεωφορείων, δημιουργία άξώνων-λορίδων προτεραιότητας, λεωφορείων, επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών και άλλων οχημάτων μηδενικών ρύπων - 120 εκ. ευρώ.
 • Έργα βιοποικιλότητας: παρεμβάσεις για διαχείρηση του εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και περιοχών Natura (δασοπροστασία, προσβασιμότητα, πρατηρητήρια, καθαριότητα) - 20εκ. ευρώ
 • Έργα ταμείου Δίκαιης μετάβασης: θα προκύψουν από εξειδικευμένη μελέτη και θα εστιάζει σ έργα μετάβασης προς εναλλακτικές μορφές ενέργειας (Π.χ φωτοβολταϊκά πάρκα) καθώς και έργα/ κίνητρα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές /μπαταρίες) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - 167 εκ. ευρώ

 

Στόχος 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Προϋπολογισμός: 94 εκ. ευρώ

 • Αναβάθμιση δικτύου ορεινών περιοχών
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών σε αυτοκινητοδρόμους και αστικούς δρόμους (πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, αυτόματοι μετρητές κυκλοφορίας, κάμερες με αισθητήρες για εντοπισμό προβλημάτων)
 • Εγκατάσταση ηχοπετασμάτων σε αυτοκινητοδρόμους

 

Στόχος 4: Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη

Προϋπολογισμός: 424 εκ. ευρώ

Απασχόληση: 144 εκ. ευρώ

 • Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης: Στελέχωση, Μηχανογράφηση, εφαρμογή νέων μεθόδων και χρήση σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης
 • Σχέδια εργοδότησης ανέργων: Κίνητρα υπό τη μορφή επιδότησης εργοδοτικού κόστους 
 • Απασχόληση νέων: Σχέδια εργοδότησης, κατάρτισης, συμβουλευτικής καθοδήγησης, παρακτικής άσκησης, επιχειρηματικότητας.
 • Ενεργοποίση γυναικών στην αγορά εργασίας: εργοδότηση, επιδότηση υπηρεσιών φροντίδας βρεφών - παιδιών, επιδότηση διδάκτρων σε δημόσια / κοινοτικά νηπιαγωγεία

Εκπαίδευση και Κατάρτιση: 103 εκ. ευρώ

 • Ανάπτυξη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ανάπτυξη - ανασχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών, συνεργασία με επιχειρήσεις στη βιομηχανία, εργαστηριακός εξοπλισμός
 • Σχολικές δράσεις κοινωνικής Ένταξης: Ψυχοκοινωνική στήριξη, ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργική απασχόληση
 • Κατάρτιση εργατικού δυναμικού: Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ανέργους (συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών δεξιοτήτων)

Κοινωνική Ένταξη και καταπολέμηση Φτώχειας: 177 εκ. ευρώ

 • Ενεργός ένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού: Σχέδια - κίνητρα για εργοδότηση ληπτών ΕΕΕ, Μακροχρόνιων Ανέργων, Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιων Παθήσεων και ανέργων ατόμων άνω των 50 ετών
 • Βελτίωση Κοινωνικών Υπηρεσιών: Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, συνεργασία με επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα για προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, ενίσχυση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κοινωνικούς λειτουργούς, χρηματοδότηση λειτουργίας Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας
 • Κοινωνική Ενσωμάτωνση Ατόμων με αναπηρίες: Σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας, λειτουργία κέντρου αυτισμού, δημιουργία κατοικιών προστατευόμενης διαβίωσης, παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες
 • Παροχή σίτισης και υλικής συνδρομής προς απόρους: παροχή ειδών ανάγκης και φροντίδας για βρέφη, παροχή σχολικού πρωινού σε άπορους μαθητές

 

Στόχος 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στου πολίτες

Προϋπολογισμός: 160 εκ. ευρώ

Προωθούνται επενδύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών

Ετοιμάζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης από τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υλοποίηση δράσεων που αφορούν:

 • αναβάθμιση ανοικτών δημόσιων χώρων (πάρκα, πλατείες κλπ)
 • υποδομές για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (πολυδύναμα κέντρα κλπ_
 • αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτύου για προώθηση της αστικής κινητικότητας (ποδηλατοδρόμοι, πεζόδρομοι κλπ)
 • υποδομές προώθησης της επιχειρηματικότητας όπως κέντρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • πολιτιστική κληρονομιά (αμφιθέατρα / θεατρικές αίθουσες)

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ