Άρχισε η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος 2023 μέσω TaxisNet

Η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου είναι η 31η Ιουλίου 2024.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023, μέσω του συστήματος TaxisNet.

Υποχρέωση υποβολής έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για πέρσι, υπερβαίνει το ποσό των 19.500 ευρώ.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου είναι η 31η Ιουλίου του 2024.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 μέσω του συστήματος TaxisNet.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 184/20223), υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2023 υπερβαίνει το ποσό των €19.500 (δεκαεννέα χιλ. πεντακόσια ευρώ).

Η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου είναι η 31η Ιουλίου 2024.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet – Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2023».

Διαβάστε επίσης: Στο Top 10 των πιο καινοτόμων της Ευρώπης η Κύπρος - Χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ