Αυτοί είναι οι μισθοί όλων των κυβερνητικών αξιωματούχων (Πίνακας)

Ποιοι αμείβονται περισσότερο και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σχετικά με τις απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων. 

Όπως αναφέρει "η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους επιτρέπει στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες, ενώ η αρχή της διαφάνειας έχει ενσωματωθεί με ρυθμιστικές πρόνοιες στο νομοθετικό μας πλαίσιο για χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο από το 2014". Παράλληλα, σημειώνεται πως η αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προς το κοινό είναι επιτακτική και συνεχής.

Μέσα από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.treasury.gov.cy, παρουσιάζονται και επικαιροποιούνται ανά εξάμηνο οι ακαθάριστες και οι καθαρές μισθολογικές απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που πληρώνονται με πάγιο μισθό), ανά κλίμακα και βαθμίδα.

Στην πεντάδα των υψηλόμισθων, με βάση τον καθαρό ετήσιο μισθό τους μετά από τις φορολογικές εισφορές, συγκαταλέγονται οι εξής 

  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ €114.491
  • ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ €114.491
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ €114.491
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ €114.491
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΜΕΛΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ (ΕΦΕΤΕΣ) €103.415

Ακολουθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με €114.039, του οποίου, ωστόσο, ο ακαθάριστος μισθός, με τα επιδόματα ανέρχεται σε €181.400, κατατάσσοντάς τον τυπικά στην πρώτη θέση των υψηλόμισθων του τόπου. 

Μισθοδοσία κυβερνητικών αξιωματούχων

 

 

Η πιο πάνω πληροφόρηση είναι αναρτημένη κάτω από την Ενότητα “Τομείς”, Υποενότητα “Μισθολογικές Υπηρεσίες/ Μισθοί” και επιλογή “Απολαβές Δημόσιων Υπαλλήλων και Κρατικών Αξιωματούχων”, ενώ οι ισχύοντες πίνακες μισθοδοσίας για το 2024 παρουσιάζονται ξεχωριστά μέσα στην εν λόγω ενότητα, στους πιο κάτω συνδέσμους:

Μισθοδοσία κυβερνητικών αξιωματούχων

Μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με το ποσό των καθαρών μισθολογικών απολαβών που παρουσιάζεται, αυτό βασίζεται μόνο στις αποκοπές που προκύπτουν διά νόμου. Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη επιπλέον αφαιρέσεις/απαλλαγές/εκπτώσεις ή άλλα εισοδήματα που ενδεχομένως να ισχύουν για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Διαβάστε επίσης: Κατασκευές: Χρειάζονται 5.000 πρόσθετοι εργαζόμενοι για να καλύψουν τις ανάγκες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ