Άρχισαν οι αιτήσεις για εγγραφή επιχειρήσεων στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Αρμόδια Αρχή η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ)

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ), ως αρμόδια Αρχή για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην Κύπρο ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της προώθησης και υλοποίησης του έργου «Corporate Sustainability Supporting Framework», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021, άρχισε να δέχεται αιτήσεις για εγγραφή ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ.

Στην ανακοίνωση, που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, διευκρινίζεται ότι η εγγραφή μιας επιχείρησης στο εν λόγω Μητρώο προϋποθέτει την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ΕΚΕ, καθώς και πιστοποίηση από φορέα διαπιστευμένο με ISO/IEC 17021:2015 για τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, που να επιβεβαιώνει την υιοθέτηση της Εθνικής Προδιαγραφής ΕΚΕ στο σύστημα διαχείρισης ΕΚΕ, το οποίο η επιχείρηση έχει ήδη αναπτύξει ή προτίθεται να αναπτύξει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Προστίθεται ότι με την εγγραφή μιας επιχείρησης στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής και γίνεται παραπομπή για περαιτέρω πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της ΥΣΕ.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Ανάσα» για την εστίαση τα τριήμερα ενόψει αυξήσεων-φωτιά στα τέλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ