Σχεδόν €1 εκατ. σε κυπριακές εταιρείες για ερευνητικά έργα με Ισραήλ

Με στόχο την εντατικοποίηση των συνεργειών μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ το ΙδΕΚ προκηρύσσει πρόσκληση ύψους €900.000 για ερευνητικά έργα, σε συνεργασία με το Ισραήλ

Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας και των διακρατικών τους σχέσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, προχωρούν η Κύπρος και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενώνει δυνάμεις με το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ισραήλ (MOST) και προκηρύσσει κοινή πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό €1,800,000 (€900,000 για κάθε χώρα), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες».

Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων (TRL 2-4) μεταξύ φορέων της Κύπρου και του Ισραήλ, σε θεματικές ενότητες που εμπίπτουν στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αντικατοπτρίζουν κοινά ενδιαφέροντα των δυο χωρών. Οι ενότητες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν προτάσεις, είναι οι ακόλουθες:

Ø Maritime and Shipping Ecosystems / Θαλάσσια και Ναυτιλιακά Οικοσυστήματα

  • Decarbonisation of ships / Απαλλαγή των πλοίων από τις ανθρακούχες εκπομπές

Ø Renewable energy / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  • Renewable energy production technologies / Τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  • Digital management and monitoring systems for the production and distribution of energy / Ψηφιακά συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης για την παραγωγή και διανομή ενέργειας
  • Energy efficiency in urban environments / Ενεργειακή απόδοση σε αστικά περιβάλλοντα

Ø Health / Υγεία

  • Clinical and genetic investigation, and treatment of diseases, including molecular and medical genetics (Medical Translational Research) – diagnosis, prevention, risk factors, treatment and personalised medicine / Κλινική και γενετική διερεύνηση και θεραπεία ασθενειών συμπεριλαμβανομένης της μοριακής και ιατρικής γενετικής (Ιατρική Μεταφραστική Έρευνα) – διάγνωση, πρόληψη, παράγοντες κινδύνου, θεραπεία και εξατομικευμένη ιατρική

Ø Environment / Περιβάλλον

  • Protection of the marine environment and biodiversity / Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Ανάδοχοι Φορείς είναι οργανισμοί έρευνας και πανεπιστήμια από την Κύπρο και το Ισραήλ, ενώ επιτρέπονται δίκτυα συνεργασίας σε κάθε χώρα.

Η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έργο ανέρχεται στις €200,000 συνολικά (€100,000 για κάθε εθνικό δίκτυο). Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσω της πύλης IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 11η Απριλίου 2024 και ώρα 13:00.

Η πρόσκληση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος, στο τηλ.: 22205000.

Διαβάστε επίσης: Ακριβό μου ακίνητο: Ποιοι παράγοντες εκτοξεύουν τις τιμές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ