Μειώθηκαν οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας, αυξήθηκαν οι χρήστες κινητής το 2023

Σύμφωνα με το Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων η αναλογία  συνολικού αριθμού χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον πληθυσμό της ΚΔ το 2023 παρουσιάζει αύξηση 4,4% σε σχέση με το 2022 και ανέρχεται στο 156,1%.

Μείωση στις συνολικές συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας για το 2023, κατά 27.464, σε σχέση με το 2022 καταδεικνύουν τα στοιχεία που εξέδωσε το Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με στοιχεία που αφορούν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αύξηση 4,4% παρουσιάζει σε σχέση με το 2022, η αναλογία του συνολικού αριθμού χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον πληθυσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, το Γραφείο εξέδωσε τα Στατιστικά Δελτία για την αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με στοιχεία που αφορούν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023, για την σταθερή τηλεφωνία και σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση και για την κινητή τηλεφωνία και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση.

Εν προκειμένω, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι κατά το 2023 υπάρχει μείωση στις συνολικές συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας σε σχέση με το 2022 κατά 27.464, ενώ ανοδική πορεία συνεχίζουν να ακολουθούν οι συνδέσεις τύπου Fiber Optic λόγω της μετάβασης των συνδρομητών σε δίκτυα οπτικών ινών που αποτελεί πλέον το κύριο μέσο σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με ποσοστό 65%.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός συνδρομητών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης κατά το 2023 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με το 2022 (7.676,  ή ποσοστό 2,2%), ενώ κατά το 2023 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (+15,8%) στα ποσοστά συνδρομών με ρυθμό ταχύτητας ≥100Mbps σε σχέση με το 2022, εξαιτίας κυρίως της επέκτασης των δικτύων οπτικών ινών των παροχέων και των δωρεάν αναβαθμίσεων σε προϊόντα με υψηλότερες ταχύτητες λόγω του ανταγωνισμού.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι το μικρό ποσοστό συνδρομητών με ταχύτητες άνω του 1Gbps παρουσιάζεται διπλάσιο σε σχέση με το 2022 (2,8%). Σημειώνεται ότι ο μέσος όγκος δεδομένων ανά σταθερή γραμμή κατά το 4ο τρίμηνο του 2023 κυμάνθηκε στα 0,99 TB συνεχίζοντας την αυξητική του πορεία, ενώ ο συνολικός όγκος δεδομένων για το 2023 παρουσιάζει αύξηση 26,5% σε σχέση με το 2022.

Εξάλλου, στο Στατιστικό Δελτίο για την σταθερή τηλεφωνία και σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση σημειώνεται ότι το κύριο μέσο σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας είναι οι συνδέσεις με Fiber Optic με ποσοστό 65% ενώ οι συνδέσεις Cable βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 21,3%. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το 2023 υπήρξε η χρονιά όπου οι συνδρομές σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης παρουσίασαν μικρή αύξηση (7.676, ή ποσοστό 2,2%), σε σχέση με το 2022 γεγονός που αποτελεί απότοκο της υψηλής διείσδυσης στα νοικοκυριά (94%). Ακόμη, προστίθεται ότι το ποσοστό των συνδέσεων xDSL μειώθηκε κατά 15,0% κατά το 2023 σε σχέση με το 2022 με το ποσοστό συνδέσεων μέσω Fiber να αυξάνεται κατά 16,3% αντίστοιχα φτάνοντας το 51,4%.

Παράλληλα, όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του 2ου εξαμήνου 2023,ο συνολικός αριθμός των χρηστών κινητής τηλεφωνίας παρουσίασε αύξηση κατά 17.647 χρήστες σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2023.

Αναφέρεται ότι ο αριθμός συνδρομών συμβολαίου παρουσιάζει αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2022, ενώ τα συμβόλαια με unlimited δεδομένα, φωνή και sms αποτελούν το 53,77% των συνδρομών συμβολαίου.

Προστίθεται ότι η αναλογία  συνολικού αριθμού χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον πληθυσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2023 παρουσιάζει αύξηση 4,4% σε σχέση με το 2022 και ανέρχεται στο 156,1%.

Ακόμη σημειώνεται ότι στους συνολικούς όγκους δεδομένων κινητής και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης ο συνολικός όγκος δεδομένων κατά το 2023 παρουσίασε αύξηση 371,028 ΤΒ σε σχέση με το 2022 ήτοι 32,8%.

Περαιτέρω, εξηγείται ότι ο συνολικός όγκος δεδομένων κινητής και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, για πρώτη φορά το 2023 το ποσοστό των δεδομένων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης βρίσκεται κάτω από το 90%, στο 87,38% το 4ο τρίμηνο.

Αναφέρεται ότι η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συμβολαίων κινητής με unlimited δεδομένα μια τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Εξάλλου, στο Στατιστικό Δελτίο για την κινητή τηλεφωνία και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση σημειώνεται ότι ο συνολικός όγκος δεδομένων το 2023 σημείωσε αύξηση 111% σε σχέση με το 2022, ενώ το 4ο τρίμηνο του 2023 παρατηρήθηκε ο υψηλότερος όγκος δεδομένων (50.459 TB) γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των συμβολαίων με unlimited data.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Χιλιάδες ευρώ χρωστούν στο κράτος πρώην Πρόεδροι Δημοκρατίας και Βουλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ