ΑνΑΔ: Ευκαιρίες κατάρτισης για 71.900 εργαζομένους και ανέργους εντός 2024

Tα θέματα αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων και, μεταξύ άλλων, καλύπτονται θέματα όπως διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Νέες ευκαιρίες κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για 71.900 εργαζομένους και ανέργους, με δαπάνη 21,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο B΄ Εξάμηνο 2024, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΑνΑΔ εγκρίνοντας τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο B΄ Εξάμηνο 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την ΑνΑΔ, στοχεύουν στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων. 

Σημειώνεται ότι τα θέματα αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων και, μεταξύ άλλων, καλύπτονται θέματα όπως διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, επιχειρησιακή συνέχεια, εκπαίδευση εκπαιδευτών, ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε διάφορα επαγγέλματα.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται μόνο από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σε πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) και με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Προστίθεται ότι οι αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης γίνονται μέσω του συστήματος Ερμής προς τα ΚΕΚ, πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης ή πριν τη συμπλήρωση του 25% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος.  

Περαιτέρω εξηγείται ότι σχετική πληροφόρηση βρίσκεται στους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών των Σχεδίων, οι οποίοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

Τα ΚΕΚ έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα προγράμματα κατάρτισης τόσο με κατά πρόσωπο εκπαίδευση όσο και με εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση ή και με συνδυασμό των δύο μεθόδων.

Αναφορικά με τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη σημειώνεται ότι τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτικής της ΑνΑΔ για παροχή κινήτρων σε εργοδότες με σκοπό τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους. 

Πρόσθετα, συνεχίζει η ανακοίνωση, στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με στόχο την ένταξή τους στην απασχόληση μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.  Όπως εξηγείται, εγκρίθηκαν 2.709 προδιαγραφές για εφαρμογή 2.393 προγραμμάτων κατάρτισης για συμμετοχή 66.400 ατόμων με συνολική δαπάνη 16,1 εκατομμύρια ευρώ.

Αναφορικά με τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας σημειώνεται ότι στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού, σε εξειδικευμένα ή καινοτομικά θέματα, τα οποία αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου. 

Αναφέρεται ότι στα προγράμματα αυτά αξιοποιούνται εκπαιδευτές με ευρεία πείρα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Σημειώνεται ότι εγκρίθηκαν 116 προγράμματα για συμμετοχή 3.200 ατόμων με συνολική δαπάνη 5 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών εξηγείται ότι στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. 

Προστίθεται ότι για αυτά τα Προγράμματα εγκρίθηκαν 38 προδιαγραφές για εφαρμογή 81 προγραμμάτων κατάρτισης για συμμετοχή 2.300 ατόμων με συνολική δαπάνη 200 χιλιάδων ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για να εξασφαλίσουν παραπεμπτικά.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

Διαβάστε επίσης: «Θα πρέπει κάθε σπίτι να πληρώνει €500 τα σκύβαλα»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ