Και εγένετο... ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου - Μάλτας

Το ΚΕΒΕ προχώρησε στην ίδρυση του επιχειρηματικού συνδέσμου με πρώτο πρόεδρο τον Ronald Attard, Διευθύνοντα Σύμβουλο της EY Κύπρου και Μάλτας

Την ίδρυση του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου - Μάλτας, με στόχο την προώθηση, επέκταση και ενθάρρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσε το ΚΕΒΕ. 

Η δημιουργία του γίνεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για διάνοιξη νέων δρόμων και προοπτικών για διμερείς επιχειρηματικές συνεργασίες.  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο σύνδεσμος λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ και έχει ως στόχο μεταξύ άλλων:

  • την προώθηση και ενθάρρυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων καθώς και των διασυνοριακών επενδύσεων μεταξύ Κύπρου και Μάλτας.
  • να υπηρετεί ως μοχλός πίεσης προς τις κυβερνήσεις Κύπρου και Μάλτας με σκοπό τη βελτίωση και επέκταση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.
  • να δημιουργήσει και να διατηρήσει επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών και να υπηρετεί ως σημείο αναφοράς για τους επιχειρηματίες.

Ο Σύνδεσμος αριθμεί 14 ιδρυτικά μέλη και απαρτίζεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο κ. Ronald Attard, Διευθύνων Σύμβουλος για την EY Κύπρου και Μάλτα, αντιπρόεδρος ο κ. Κοσμάς Κοσμά Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κ. Τρεππίδης. Μέλος του Δ.Σ. με ex officio ρόλο διατηρεί και ο Πρέσβης της Μάλτας στην Κύπρο (ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα)

Η ίδρυση του Συνδέσμου σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και τη Μάλτα, προσφέροντας ευκαιρίες για ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας στον επιχειρηματικό τομέα.

Για εγγραφή ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΒΕ (Τζοβάννα Γιουσελλή, τηλ: 22889772 ή email: jovanna@ccci.org.cy).

Διαβάστε επίσης: Ένοχη για ψευδείς παραστάσεις η Αρχή Λιμένων - Πάνω από €1 εκατ. θα καταβάλει σε εταιρεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ