Ένοχη για ψευδείς παραστάσεις η Αρχή Λιμένων - Πάνω από €1 εκατ. θα καταβάλει σε εταιρεία

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκρινε άκυρη τη συμφωνία παραχώρησης χερσαίου χώρου μεταξύ ΑΛΚ και ιδιωτικής εταιρείας στον Λιμένα Βασιλικού

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε απόφαση με την οποία έκρινε την συμφωνία παραχώρησης χερσαίου χώρου στο Λιμένα Βασιλικού που υπέγραψε η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) με ιδιωτική εταιρεία ως άκυρη, λόγω ψευδών παραστάσεων, διατάσσοντας την ΑΛΚ να καταβάλει όλα τα δικαιώματα που πλήρωσε η ενάγουσα εταιρεία από το 2007 μέχρι το 2016. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Economy Today, πρόκειται για την εταιρεία F.E. FIRST ELECTRIC LTD, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία. 

Συγκεκριμένα, βάση της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Γραφείου Αναστάσιος Μυλωνάς & Σία ΔΕΠΕ, το οποίο εκπροσωπούσε την εταιρεία, η ΑΛΚ διατάχθηκε να πληρώσει  συνολικά €1.081,155. 

Όπως αναφέρεται "πριν και κατά την σύναψη της αναφερόμενης συμφωνίας η ΑΛΚ μέσω του τότε Γενικού Διευθυντή της έδωσε στην ενάγουσα εταιρία παραστάσεις ότι ήταν η ιδιοκτήτρια του χώρου που παραχωρείτο με την συμφωνία".

Σκοπός της εταιρείας ήταν η δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειεας, για την οποία εξασφάλισε έναντι σημαντικού κόστους τις αναγκαίες άδειες από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, υποβάλλοντας ακολούθως, στο Τμήμα Πολεοδομίας αίτηση για προκαταρτικές απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη της παραχωρηθείσας γης.

Εντούτοις, τον Ιούλιο του 2016 η αίτηση για προκαταρτικές απόψεις που συνυπέγραψε η ΑΛΚ ως ιδιοκτήτης απορρίφθηκε καθώς το Τμήμα Πολεοδομίας και το Κτηματολόγιο δεν αναγνώριζαν την ΑΛΚ ως τον ιδιοκτήτη της παραχωρηθείσας γης η οποία σύμφωνα με τα επίσημα μητρώα του κράτους ανήκε στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στη δικαστική διαδικασία που ακολούθησε, η ΑΛΚ υποστήριξε πως έχει την κυριότητα όλων των λιμανιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλων των χερσαίων χώρων πέριξ αυτών, θέση που, ωστόσο, απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, το οποίο αποδέχθηκε τη θέση ενάγουσας εταιρείας περί ψευδών παραστάσεων. 

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

Στις 8/9/2023 η Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας εξέδωσε απόφαση με την οποία έκρινε την συμφωνία παραχώρησης χερσαίου χώρου στο Λιμένα Βασιλικού που υπέγραψε η Αρχή Λιμένων Κύπρου (η ΑΛΚ) με την Ενάγουσα Εταιρεία ως άκυρη εξ υπαρχής λόγω ψευδών παραστάσεων και διέταξε την ΑΛΚ να καταβάλει στην Ενάγουσα όλα τα δικαιώματα που πλήρωσε η ενάγουσα εταιρία από το 2007 μέχρι το 2016.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την συμφωνία άδεια χρήσης η ΑΛΚ παρεχώρησε στην ενάγουσα καθορισμένο χερσαίο χώρο στον Λιμένα Βασιλικού στην ενάγουσα εταιρία για την δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο χώρος που παραχωρήθηκε αποτελούσε μέρος έκτασης γης που προέκυψε από επίχωση της θάλασσας η οποία έγινε με την με την τυχαία ρίψη στη θάλασσα στερεών άχρηστων υλικών από την Βιομηχανία Τσιμεντοποιιου Βασιλικού η οποία ευρίσκεται στην περιοχή του Λιμένα Βασιλικού.

Πριν και κατά την σύναψη της αναφερόμενης συμφωνίας η ΑΛΚ μέσω του τότε Γενικού Διευθυντή της έδωσε στην ενάγουσα εταιρία παραστάσεις ότι ή ιδιοκτήτρια του χώρου που παραχωρείτο με την συμφωνία.

Η ενάγουσα εταιρία αφού εξασφάλισε έναντι σημαντικού κόστους τις αναγκαίες άδειες από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την δημιουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπόβαλε στο Τμήμα Πολεοδομίας αίτηση για προκαταρτικές απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη της παραχωρηθείσας γης .

Τον Ιούλιο του 2016 η αίτηση για προκαταρτικές απόψεις που συνυπόγραψε η ΑΛΚ ως ιδιοκτήτης απορρίφθηκε καθώς το Τμήμα Πολεοδομίας και το Κτηματολόγιο δεν αναγνώριζαν την ΑΛΚ ως τον ιδιοκτήτη της παραχωρηθείσας γης η οποία σύμφωνα με τα επίσημα μητρώα του κράτους ανήκε στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη η ενάγουσα εταιρία αποκήρυξε με επιστολή των δικηγόρων της την συμφωνία που σύναψε με την Αρχή ως άκυρη λόγω των ψευδών παραστάσεων που της έδωσε η Αρχή για το θέμα της κυριότητας της παραχωρηθείσας γης.

Η θέση που προώθησε η ΑΛΚ ότι έχει την κυριότητα όλων των λιμανιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλων των χερσαίων χώρων πέριξ αυτών απορρίφθηκε από το Δικαστήριο το οποίο ,υιοθετώντας σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα του 2012 , αποφάσισε ότι μόνο οι χώροι οι οποίοι αποτελούν αυτό καθ΄ αυτό το λιμάνι ανήκουν στην ΑΛΚ .Το Δικαστήριο έκανε εύρημα ότι ο επίδικος χώρος δεν αποτελούσε μέρος του Λιμένα Βασιλικού και ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες αυτού .

Το Δικαστήριο αποδέχτηκε την θέση της ενάγουσας εταιρίας ότι λόγω των ψευδών παραστάσεων που δόθηκαν εκ μέρους της ΑΛΚ είχε το νόμιμο δικαίωμα να αποκηρύξει την συμφωνία ως άκυρη από την αρχή.

Περαιτέρω το Δικαστήριο διάταξε την ΑΛΚ να πληρώσει στην ενάγουσα εταιρία όλα τα δικαιώματα που καταβλήθηκαν από την ενάγουσα εταιρία στην ΑΛΚ για την χρήση της γης καθώς και των δικαιωμάτων που κατέβαλλε η ενάγουσα εταιρία στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την έκδοση άδειας λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα η ΑΛΚ διατάχθηκε να πληρώσει στην ενάγουσα εταιρία συνολικά €1.081,155 πλέον νόμιμο τόκο από την ημερομηνία καταχώρησης της αγωγής πλέον τα δικηγορικά έξοδα της ενάγουσας εταιρίας.

Για την ενάγουσα εμφανίστηκε ο Αναστάσιος Μυλωνάς εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου Αναστάσιος Μυλωνάς & Σία ΔΕΠΕ. 

Διαβάστε επίσης: 200 κρουαζιερόπλοια φέτος στη Λεμεσό - Στις 300.000 οι επιβάτες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ