Ο Βασίλης Ευγένιος ο νέος CEO της Cyprus Trading Corporation

Νέος CEO του Ομίλου CTC o Βασίλης Ευγένιος. Αναλαμβάνει καθήκοντα και ως εκτελεστικός σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΔΣ της Cyprus Trading Corporation Plc (CTC) αποφάσισε τον διορισμό του Βασίλη Ευγένιου ως Ανώτερου Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) της Cyprus Trading Corporation Plc και του Ομίλου CTC, καθώς και τον διορισμό του ως Εκτελεστικού Συμβούλου (Executive Director) στο ΔΣ της CTC, από 1η Μάιου 2024..

Ο Βασίλης Ευγένιος είναι από το 2019 Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) όλων των δραστηριοτήτων FMCG της CTC, που περιλαμβάνουν τις θυγατρικές της εταιρείες Argosy Trading Company Ltd, Cassandra Trading Ltd και Artview Co. Ltd.

Είναι κάτοχος B.A. στο Management και Marketing από το Sarasota University of South Florida. Έχει πολυετή και επιτυχημένη πορεία στη διοίκηση ελληνικών και ξένων εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κυρίως στον τομέα FMCG.

Από το 2008 έως το 2012 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του European Sales & Marketing Association και την περίοδο 2010-2011 ήταν Πρόεδρός του.

Η πλήρωση της κενωθείσας θέσης Ανώτερου Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) των δραστηριοτήτων FMCG της CTC θα γίνει και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Μέχρι τότε, ο Βασίλης Ευγένιος θα συνεχίσει να εξασκεί παράλληλα και τα καθήκοντά του ως CEO των δραστηριοτήτων FMCG της CTC.

Εξάλλου, η μέχρι τώρα Διευθυντική Επιτροπή (Management Board) μετατρέπεται και μετονομάζεται σε Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee), την οποία θα στελεχώνουν τα υφιστάμενα μέλη με την προσθήκη του CEO Βασίλη Ευγένιου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ