Ευζωία στην Εργασία: Ο Καταλύτης για Βιώσιμες και Επιτυχημένες Επιχειρήσεις

Στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο, η ευζωία των εργαζομένων δεν αποτελεί πλέον ένα θέμα δευτερεύουσας σημασίας ή μια πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους οργανισμούς.

Οι εργαζόμενοι αναζητούν πλέον θέσεις εργασίας πέραν από τη μισθολογική ανταμοιβή, που να τους προσφέρουν ένα υγιές, θετικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον γιατί αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι καθοριστικό για την ευημερία τους. Η επιζήτηση αυτή δεν πηγάζει μόνο από την ανάγκη για επαγγελματική ικανοποίηση αλλά και από την επιθυμία για μια ισορροπημένη ζωή, όπου η εργασία συμπληρώνει και δεν υπονομεύει την προσωπική τους ευτυχία και ευεξία.

Αυτός ο επαναπροσδιορισμός των αναγκών των εργαζομένων καθορίζει στο εξής και την ελκυστικότητα των οργανισμών. Εφόσον οι εργαζόμενοι/ες, θέτουν τη διασφάλιση της ευημερίας και ευεξίας ψηλά στις προτεραιότητες τους, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους οργανισμούς να αναγνωρίσουν την αξία τους και να διαμορφώσουν πολιτικές και βήματα για την προώθηση τους. Μόνο καθ’ αυτό τον τρόπο θα είναι σε θέση να διατηρήσουν και να προσελκύσουν ταλαντούχο προσωπικό στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας του σήμερα.

Πέραν όμως της προσέλκυσης και διατήρησης του προσωπικού, η ευημερία και ευεξία των εργαζομένων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποδοτικότητα και βιωσιμότητα των οργανισμών. Όπως πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει, οι εργαζόμενοι/ες που έχουν υψηλότερα επίπεδα ευζωίας και υγείας, αισθάνονται δηλαδή ότι η εργασία τους έχει νόημα, εκτιμώνται και υποστηρίζονται, είναι πιο αφοσιωμένοι στους στόχους του οργανισμού και αποδίδουν καλύτερα.  Αυτό μεταφράζεται σε μείωση των απουσιών από τον χώρο εργασίας και των αποχωρήσεων ενώ οι εργαζόμενοι γίνονται πιο παραγωγικοί και δεσμευμένοι τόσο στους προσωπικούς τους στόχους όσο και στους στόχος του οργανισμού που εργάζονται. Με απλά λόγια, η ευημερία στην εργασία είναι πλέον αλληλένδετη με την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την επιτυχία ενός οργανισμού. 

Για να το επιτύχουν όμως αυτό, οι οργανισμοί θα πρέπει να διαμορφώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή δομημένες και ολιστικές στρατηγικές και προγράμματα που να προωθούν την ευεξία και ευημερία των εργαζομένων τους. Τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις δικές τους συνθήκες, δεδομένα, ανάγκες αλλά και όραμα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αποτελέσουν διαρκή επένδυση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας και κουλτούρας του οργανισμού, και όχι σαν αποσπασματικές δράσεις. Κάτι που αναδεικνύει την ανάγκη για τον καθορισμό ατόμου που θα αναλάβει να ηγηθεί της διαμόρφωσης στρατηγικών και πλάνων δράσης καθώς και της υλοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση και δέσμευση της ηγεσίας και του προσωπικού.

Οι ανάγκες αυτές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε πρόσφατα το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, αναγνωρίζονται από τους επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και Διευθυντικά Στελέχη στην Κύπρο. Παρόλα αυτά, ενώ επιθυμούν να εφαρμόσουν προγράμματα ευημερίας, δεν έχουν την απαραίτητη κατάρτιση για να τα υλοποιήσουν αποτελεσματικά. Ως αποτέλεσμα, πολλές φορές αναγκάζονται να καταφεύγουν σε εξωτερικούς συμβούλους, κάτι  που προσθέτει έξτρα κόστος στην λειτουργία και διαχείριση του προσωπικό τους.

Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες αυτές, το CARDET έχει διαμορφώσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης, υπό τον τίτλο ‘Corporate Wellbeing Strategy’, για Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντικά Στελέχη. Το πρόγραμμα είναι 100% επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ και θα παρέχει  ολοκληρωμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση για τη διαμόρφωση και τον αποτελεσματικό συντονισμό προγραμμάτων ευημερίας στον οργανισμό τους. Στόχος του, μέσω πρακτικών εργαστηρίων και εξατομικευμένης συμβουλευτικής, είναι να προσφέρει στους/ις συμμετέχοντες/ουσες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και κατάρτιση για να είναι σε θέση να ασκήσουν συντονιστικό και ηγετικό ρόλο και να μετασχηματίσουν θετικά την κουλτούρα του οργανισμού τους.

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων, η εκπαιδεύτρια Δρ. Βίκυ Χαραλάμπους, θα παρουσιάσει τεκμηριωμένες στρατηγικές, ολιστικές προσεγγίσεις και δοκιμασμένες πρακτικές για την ενίσχυση της κουλτούρας στον εργασιακό χώρο και την βελτίωση της οργανωσιακής κουλτούρας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καλύψει μεταξύ άλλων: τους τρόπους διάγνωσης των αναγκών των εργαζομένων, τη διαχείριση των προκλήσεων, τη συστημική αλλά και ολιστική προσέγγιση του θέματος της εργασιακή ευημερίας, τρόπους για δημιουργία και υλοποίηση προσαρμοσμένων προγραμμάτων ευημερίας, επικοινωνιακή στρατηγική, εργαλεία και δείκτες μέτρησης της ευημερίας, όπως και στρατηγικές για αξιολόγηση και συνεχή βελτίωση, που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες/ουσες θα επωφεληθούν από εξατομικευμένη συμβουλευτική για να λάβουν καθοδήγηση και στήριξη ώστε να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν στον οργανισμό τους.

Το πρόγραμμα αυτό υπόσχεται να παρέχει πολλές ευκαιρίες στους  εργαζομένους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να προχωρήσουν στη σταδιοδρομία τους και να υιοθετήσουν νέες πρακτικές που υποστηρίζουν την υγεία του εργατικού δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Corporate Wellbeing Strategy μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του CARDET εδώ. Εάν χρειάζεστε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του Κέντρου στο (+357) 22 080982 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο training@cardet.org

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ