Ενημερωτική συνάντηση με λειτουργούς των ΜΜΕ

Το Κεντρο Κοινωνικης Καινοτομίας/CSI διοργάνωσε την Πεμπτη, 28 Μαρτίου 2024, ενημερωτική συνάντηση με λειτουργούς των ΜΜΕ, όπου παρουσιάστηκε το έργο, οι δράσεις και η κοινωνική προσφορά του Οργανισμού.

Ο οργανισμός ιδρύθηκε με σκοπό να σχεδιάζει, να προωθεί και να στηρίζει την ανάπτυξη προγραμμάτων για την επίλυση συστημικών κοινωνικών ζητημάτων και την αναμόρφωση της κοινωνίας. Οι εξήντα και πλέον ειδικοί επιστήμονες που στελεχώνουν τον Οργανισμό σχεδιάζουν και εφαρμόζουν δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στο πλαίσιο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εθνικών δομών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων δραστηριοποίησής του το CSI έχει εδραιώσει τις σχέσεις του με πολλούς εταίρους και φορείς, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει και υλοποιήσει σημαντικά έργα που έχουν συμβάλει προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας. Τα έργα υλοποιούνται μέσω των οριζόντιων πυλώνων λειτουργίας του Οργανισμού- Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου, Κυπριακός Δείκτης Ποιότητας Ζωής, Ακαδημία CSI, Δίκτυο Σχολείων CSI, Διαπολιτισμικό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών-αξιοποιώντας κοινοτικές, εθνικές και ιδιωτικές επενδύσεις. Εξάλλου, στο πλαίσιο εξεύρεσης εταίρων και συνεργασιών, διοργανώνονται εκδηλώσεις δικτύωσης στελεχών εταιρειών, φορέων  ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, εκπαιδευτικών, δημοσιογράφων και άλλων κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να διερευνηθούν οι πιθανότητες συνέργειας και συναντίληψης για την προωθηση κοινών στόχων.

 

Με πλήθος επιτυχημένων δράσεων και πρωτοβουλιών, σε Ευρώπη, Ασία και Η.Π.Α., το CSI διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας και στην ανάδειξη λύσεων σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα, συνεχίζοντας δυναμικά τη δράση του για ένα δικαιότερο, συμπεριληπτικότερο και καλύτερο μέλλον. Για λεπτομερείς πληροφορίες: https://csicy.com/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ