Αυγά Αχυρώνα Ασκάς - Σύγχρονη & Αναβαθμισμένη φάρμα με στήριξη της ΚΑΠ

Η φάρµα «Αυγά αχυρώνα ΑΣΚΑΣ» ήταν η πρώτη φάρµα αυγοπαραγωγής στην Κύπρο που πήρε πιστοποίηση από την Ευρώπη

«Η βοήθεια και η στήριξη που λάβαµε από την ΚΑΠ ήταν πολύ σηµαντική και δεν θα µπορούσαν να γίνουν όλες αυτές οι αναβαθµίσεις χωρίς τις επιχορηγήσεις», αναφέρει σε συνέντευξη που παραχωρεί στο περιοδικό Economy Today o ιδιοκτήτης της φάρµας «Αυγά αχυρώνα ΑΣΚΑΣ», Θεόφιλος Μιλτιάδους. Αναφερόµενος στο επιχειρηµατικό του εγχείρηµα και την αναβάθµιση της φάρµας στη βάση των ευρωπαϊκών προτύπων, ο κ. Μιλτιάδους εξηγεί πώς λειτουργεί ο αχυρώνας και µε ποιο τρόπο γίνεται η εκτροφή. Όσον αφορά τα µελλοντικά σχέδια, σε αυτά εντάσσεται η επέκταση της επιχείρησης και η δηµιουργία νέων υποστατικών. Τέλος, ο κ. Μιλτιάδους, αντλώντας από την εµπειρία του, δίνει τη δική του συµβουλή σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Τι σας οδήγησε στη δηµιουργία φάρµας παραγωγής αυγών αχυρώνα στον Ασκά;

Η φάρµα «Χωριάτικα Αυγά Ασκάς» ανήκε στον πεθερό µου. Στη συνέχεια, έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ώστε η φάρµα να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισµούς, αλλιώς θα έκλεινε. Τότε, αποφάσισα να ψάξω το θέµα και να ασχοληθώ σοβαρά µε την αναβάθµισή της. Παρακολούθησα πολλά σεµινάρια του Υπουργείου Γεωργίας αλλά και των αγροτικών οργανώσεων για να µπορέσω να λάβω τις απαραίτητες γνώσεις και να αναλάβω δράση. Η ΕΚΑ (Ένωση Κυπρίων Αγροτών), επίσης, κάνει ένα πολύ σηµαντικό έργο, αφού δίνει συµβουλές στους αγρότες που θέλουν να συµµετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράµµατα και παρέχει βοήθεια στη συµπλήρωση των αιτήσεων. Έτσι, αναβαθµίσαµε τα υποστατικά µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, διατηρώντας ταυτόχρονα τον παραδοσιακό τρόπο µε τον οποίο εκτρέφονται οι κότες. Γίνονται συχνά βιοχηµικοί έλεγχοι, τόσο από εµάς όσο και από το κτηνιατρείο, για την ποιότητα των αυγών, αλλά και έλεγχοι από το Υπουργείο Γεωργίας για τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η φάρµα µας «Αυγά αχυρώνα ΑΣΚΑΣ» ήταν η πρώτη φάρµα αυγοπαραγωγής στην Κύπρο που πήρε πιστοποίηση από την Ευρώπη και στα αυγά µας αναγράφεται ο αριθµός 2CY.4203.01.

 

Πείτε µας λίγα λόγια για τον αχυρώνα και τι περιλαµβάνει.

Ονοµάζεται αχυρώνας γιατί οι κότες ζουν και κινούνται ελεύθερες σε δάπεδο που είναι στρωµένο µε άχυρο και πριονίδι. Αυτή τη στιγµή, διατηρούµε 5 µεγάλα υποστατικά, από τα οποία τα 4 είναι για αυγοπαραγωγή και το ένα είναι το αναθρεπτήριο, στο οποίο µεγαλώνουν οι κότες, από τη µέρα επώασής τους έως λίγες µέρες πριν να ξεκινήσουν να γεννούν τα αυγά τους. Οι κότες έχουν τον χώρο που χρειάζονται για να κινούνται ελεύθερες, υπάρχει µία γέστη ανά 7 κότες, ενώ τα υποστατικά έχουν πάντα καθαρό νερό, καλό φυσικό εξαερισµό και γεµάτες ταΐστρες µε τροφή που αποτελείται κυρίως από καλαµπόκι. Τώρα στον αχυρώνα υπάρχουν γύρω στις 12.000 κότες που γεννούν και 12.000 που αναµένουµε να γεννήσουν. Πριν από την πανδηµία, δεχόµασταν συχνά επισκέψεις από µαθητές σχολείων, καθώς και από προσκόπους, τους οποίους ξεναγούσαµε µε χαρά στις εγκαταστάσεις µας. Όταν µε το καλό µάς το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα χαρούµε να τους υποδεχτούµε ξανά.

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ

Για τη δηµιουργία του αχυρώνα, έχετε λάβει χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εντάσσεται στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ποια ήταν η διαδικασία επιχορήγησης και πόσο εύκολη θα ήταν η δηµιουργία του αχυρώνα χωρίς τη βοήθεια της ΚΑΠ;

Συµµετέχουµε στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2004 µέχρι και σήµερα. Στο πρώτο πρόγραµµα πήραµε χορηγία µόνο για εξοπλισµό, γιατί δεν είχαµε την ειδική άδεια οικοδοµής για κτηνοτροφικά υποστατικά. Στο επόµενο σχέδιο πήραµε χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία υποστατικών και για τον εξοπλισµό της φάρµας, ενώ η επόµενη αναβάθµιση είχε σκοπό την ενεργειακή αναβάθµιση. Στη συνέχεια πήραµε χρηµατοδότηση για τον µύλο ζωοτροφών, που χρησιµοποιείται για την παρασκευή των ζωοτροφών. Για αρκετά χρόνια, όσο διήρκεσε το πρόγραµµα, παίρναµε ένα καλό χρηµατικό ποσό ως επιβράβευση για την τήρηση των ευρωπαϊκών κανονισµών, σκοπός των οποίων είναι οι κότες να ζουν σε συνθήκες ευηµερίας. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των αναβαθµίσεων, κύριο µέληµά µας ήταν να διατηρήσουµε την παραδοσιακή εκτροφή, σύµφωνα πάντα µε τις πρόνοιες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε.

Σίγουρα η βοήθεια και η στήριξη που λάβαµε από την ΚΑΠ ήταν πολύ σηµαντική και δεν θα µπορούσαν να γίνουν όλες αυτές οι αναβαθµίσεις χωρίς τις επιχορηγήσεις. Θα πρέπει όµως να γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι από την Ε.Ε. για τα προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό, ούτως ώστε να προστατεύεται το τοπικό προϊόν.

 

Ποια είναι τα µελλοντικά σας σχέδια; Έχετε κάποιο όνειρο για τον αχυρώνα που δεν το έχετε ακόµη υλοποιήσει; Κάποια αναβάθµιση που θα θέλατε ίσως να κάνετε;

Τα µελλοντικά µας σχέδια θα κριθούν από τα δεδοµένα της αγοράς. Τα παιδιά µας έχουν πάρει µια αναβαθµισµένη επιχείρηση µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σκοπός, λοιπόν, είναι η επέκταση της φάρµας και η δηµιουργία περισσότερων υποστατικών στο µέλλον. Εµείς επιδιώκουµε να κρατήσουµε τον παραδοσιακό χαρακτήρα εκτροφής για τις κότες µας, τύπου αχυρώνα, γιατί όταν οι κότες ευηµερούν και η ποιότητα των αυγών που φτάνουν στον καταναλωτή είναι καλύτερη, και ο καταναλωτής έχει λόγο να πληρώσει κάτι παραπάνω για να τα αγοράσει. Ελπίζουµε να γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι από την Ε.Ε. για να προστατεύονται τα προϊόντα του τόπου µας, για τα οποία µοχθούµε καθηµερινά.

 

Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για να ασχοληθούν µε τον τοµέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας; Μέσα από την εµπειρία σας, τι θα συµβουλεύατε όλους εκείνους τους νέους που θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους αλλά δεν τολµούν;

Θα συµβούλευα τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν µε τη γεωργία να το πράξουν, έχοντας ως πυξίδα τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις επιχορηγήσεις από την Ε.Ε. Από την εµπειρία µου, θα τους έλεγα να αφήσουν να ωριµάσει πρώτα στη σκέψη τους η επιχείρηση που θέλουν να κάνουν και να κρατήσουν τον τοπικό χαρακτήρα, χωρίς να προσπαθούν να µιµηθούν τις τεράστιες ευρωπαϊκές γεωργικές επιχειρήσεις. Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό να κάνουν µελέτη βιωσιµότητας αλλά και µια έρευνα αγοράς πριν ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Τέλος, να παρακολουθούν τα σεµινάρια του Υπουργείου Γεωργίας, που είναι πολύ βοηθητικά για αυτούς που ενδιαφέρονται να κάνουν το δικό τους εγχείρηµα και να πάρουν βοήθεια από τα προγράµµατα της Ε.Ε.

Η φάρµα «Αυγά αχυρώνα ΑΣΚΑΣ» ήταν η πρώτη φάρµα αυγοπαραγωγής στην Κύπρο που πήρε πιστοποίηση από την Ευρώπη

«Ελπίζουµε να γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι από την Ε.Ε. για να προστατεύονται τα προϊόντα του τόπου µας, για τα οποία µοχθούµε καθηµερινά»

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ