CYTA BUSINESS: Είμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση

H CYTA BUSINESS, με καινοτόμες λήσεις και υπηρεσίες, οδηγεί τις επιχειρ΄σηεις σε μια νέα ψηφιακή εποχή

Η τεχνολογία, και οι τηλεπικοινωνίες ειδικότερα, µέσα από την εξελικτική τους πορεία, απέδειξαν ότι αποτελούν τη λύση για να είµαστε σε θέση να αντιµετωπίσουµε καταστάσεις απρόβλεπτες, ακόµα και εκείνες του µεγέθους µιας παγκόσµιας πανδηµίας. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι τηλεπικοινωνίες είναι το βασικό συστατικό που κρατά τον κοινωνικό ιστό ενωµένο. Στο επιχειρείν, οι τηλεπικοινωνίες διαδραµατίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στο να µπορέσουν οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους και τοµέα δραστηριοποίησης, να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να λειτουργούν απρόσκοπτα µέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες.

 

Γιατί Cyta Business;

Η Cyta Business, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία σε τεχνολογίες αιχµής µε την εµπειρία και το ταλέντο των ανθρώπων της, βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και µοιράζεται τις γνώσεις και τις ιδέες της, θέτοντας τις βάσεις για ένα µέλλον δυναµικό και αισιόδοξο. Είναι δίπλα στην κάθε επιχείρηση, µικρή ή µεγάλη, από την αρχή, και τις στηρίζει για να προχωρήσουν µε αυτοπεποίθηση στην εποχή του ψηφιακού µετασχηµατισµού, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία που θα απογειώσουν την επικοινωνία τους.

 

O αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε επιχείρηση

Η Cyta Business διασφαλίζει ότι η κάθε επιχείρηση έχει όλα όσα χρειάζεται στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών για να παραµείνει ή να γίνει άκρως ανταγωνιστική. Παρέχει ένα πλήρες φάσµα υπηρεσιών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας, Ίντερνετ, Cloud, ∆ικτύωσης και Φιλοξενίας, οι οποίες είναι εφάµιλλες µε αυτές που παρέχουν παγκόσµιοι τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί και αποτελούν εφόδια ώστε οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να µεγαλουργήσουν. Προσφέρει λύσεις µε απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας, για να είναι οι εταιρείες διαρκώς σε επαφή µε τους πελάτες, τους εργαζόµενους και τους προµηθευτές τους, στην Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ οι υψηλές ταχύτητες διαδικτύου υποστηρίζουν τις εφαρµογές που χρειάζεται µια σύγχρονη επιχείρηση, µε τη µέγιστη ασφάλεια. Πρόσθετα, η ευρεία γκάµα διευκολύνσεων που περιλαµβάνεται στο χαρτοφυλάκιο υποστηρίζει την αυτοµατοποίηση και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ώστε οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές.

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της κυπριακής αγοράς, η Cyta Business παρέχει ελκυστικές επιχειρηµατικές λύσεις για νέες επιχειρήσεις, όπως είναι το σχέδιο Business Start, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους µε χαµηλό κόστος. Το συγκεκριµένο σχέδιο περιλαµβάνει υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet που ευέλικτα µπορούν να προσαρµοστούν στις ανάγκες της επιχείρησης όπως αυτή αναπτύσσεται και προχωρά. Πρόσθετα, το σχέδιο µπορεί να περιλάβει προγράµµατα Κινητής Τηλεφωνίας, όπως RED και FREEDOM, καθώς και υπηρεσίες Cloud, όπως Powersoft365 και Microsoft365 for Business, σε πολύ ελκυστικές τιµές.

Οι «παραδοσιακές» µορφές επικοινωνίας, όπως η σταθερή τηλεφωνία, εξελίσσονται στη Cyta Business και προσαρµόζονται στις ανάγκες της κάθε ξεχωριστής εταιρείας. Υπηρεσίες όπως η Business Telephony αντικαθιστούν πλέον το ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο µιας εταιρείας, εξοικονοµώντας πόρους που θα ήταν απαραίτητοι για αγορά εξοπλισµού, µε όλες τις διευκολύνσεις τηλεφωνίας διαθέσιµες για ενεργοποίηση και µε δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις. Υπηρεσίες όπως οι Sip Over the Cloud και Sip Over Cyta’s Cloud έρχονται να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή ISDN και να εκµεταλλευτούν πλήρως όλα τα πλεονεκτήµατα του cloud.

Οι µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους µια µεγάλη γκάµα υπηρεσιών cloud, µε κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία που θα τις αναπτύξουν και θα βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες cloud, όπως Business Cloud Storage και Backup, Cloud Servers, Powersoft365 και Microsoft365 for Business, είναι πλέον διαθέσιµα από το online κατάστηµα Marketplace της Cyta Business. Οι λύσεις αυτές βασίζονται στη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και αλλάζουν το επιχειρηµατικό µοντέλο, από την αγορά προϊόντων µε αυξηµένες κεφαλαιακές δαπάνες, στην εξασφάλιση υπηρεσιών µε µηνιαία συνδροµή, µε πιστοποιηµένη ασφάλεια, εξυπηρέτηση και υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα και µε έναν ενιαίο λογαριασµό για όλες τις υπηρεσίες.

 

Ασφάλεια η κορωνίδα της στρατηγικής µας

Στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται, το θέµα της ασφάλειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και η Cyta Business το τοποθετεί στην κορυφή της επιχειρησιακής στρατηγικής της. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρµόζει διαδικασίες πρόληψης, έγκαιρου εντοπισµού και αποτελεσµατικής διαχείρισης των κακόβουλων επιθέσεων. Η οµάδα προστασίας από την καταδολίευση προσφέρει 24ωρη παρακολούθηση και έλεγχο των δικτύων, ενώ η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των απειλών του κυβερνοχώρου επεκτείνεται σε τεχνικά και διαδικαστικά µέτρα που καλύπτουν θέµατα επιχειρησιακής συνέχειας, ασφάλειας εγγράφων, φυσικής ασφάλειας, αλλά και ασφάλειας ηλεκτρονικής πρόσβασης. Για τον σκοπό αυτό, η µονάδα είναι εξοπλισµένη µε τα πιο εξελιγµένα και εξειδικευµένα συστήµατα εντοπισµού και διαχείρισης τηλεπικοινωνιακής απάτης, µε βασικότερο το Fraud Management System, που είναι σε θέση να εντοπίσει σε πραγµατικό χρόνο κάθε ύποπτη δραστηριότητα. Τα µέτρα ασφάλειας και προστασίας των υποδοµών και συστηµάτων παροχής των υπηρεσιών στα Κέντρα ∆εδοµένων (Data Centers) και στις υπηρεσίες Web Hosting και IaaS (Cloud Servers) θεωρούνται υποδειγµατικά, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί µε την πιστοποίηση µε το πολύ απαιτητικό πρότυπο ISO27001.

Όλα τα πιο πάνω, σε συνδυασµό µε την πιο ολοκληρωµένη και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες τον χρόνο, µέσω του Κέντρου ∆ιαχείρισης ∆ικτύων και της υποστήριξης από τεχνικά εξειδικευµένο προσωπικό, καθώς και µέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατικών Πελατών στον αριθµό 150, διασφαλίζουν την απρόσκοπτη επικοινωνία και την επιχειρησιακή συνέχεια κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

 

Τεχνολογίες αιχµής που αναβαθµίζουν την επιχειρηµατικότητα

Με τη νέα γενιά δικτύων, Fiber και 5G, η Cyta, για ακόµη µια φορά, αλλάζει δραστικά τα δεδοµένα ποιότητας, αξιοπιστίας και ταχύτητας στην επικοινωνία και πάει την επιχειρηµατικότητα µπροστά, µε ταχύτητα φωτός. Το παγκύπριο δίκτυο οπτικών ινών, Cyta Fiber, προσφέρει στις επιχειρήσεις υπερυψηλές ταχύτητες ευρυζωνικού διαδικτύου, δηµιουργώντας νέα δεδοµένα, όχι µόνο στην επικοινωνία τους, αλλά και στην οικονοµική ανάπτυξη και την ψηφιακή τους πρόοδο. Το δίκτυο Cyta Fiber επιταχύνει την αποστολή και λήψη µεγάλων αρχείων, ενώ παράλληλα παρέχει γρήγορη και συνεχή πρόσβαση στις σύγχρονες επιχειρηµατικές εφαρµογές που προσφέρει η Cyta Business, όπως Cloud, αλλά και υψηλής ποιότητας εικόνα και φωνή για video conferencing χωρίς διακοπές – δίνοντας µάλιστα τη δυνατότητα επιλογής ταχυτήτων που φθάνουν µέχρι το 1 Gbps, προσφέροντας σταθερή και αδιάλειπτη σύνδεση προς όλους τους χρήστες και όλες τις συσκευές, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα των επιχειρήσεων και µειώνοντας παράλληλα το κόστος.

 

Υπόσχεση αξιοπιστίας, ασφάλειας και τεχνολογικής εξέλιξης

Οι νέες τεχνολογίες διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στον τρόπο που ο κόσµος θα λειτουργεί και στην ικανότητα της κάθε επιχείρησης, µικρής ή µεγάλης, να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί. H Cyta Business ανοίγει τις πύλες για την εξέλιξη και το επιχειρηµατικό µέλλον του τόπου µας, µε στόχο η καθηµερινότητα και η ζωή των επιχειρηµατικών πελατών µας να είναι πιο εύκολη, πιο απλή και πιο ευχάριστη. Πάντα µε την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία στην οποία µας έχει συνηθίσει η Cyta.

Το 5G είναι εδώ

Οι δυνατότητες του δικτύου νέας γενιάς για τις επιχειρήσεις είναι εντυπωσιακές! Πιο συγκεκριµένα, µε το νέο δίκτυο έχουµε:

 καλύτερη διαχείριση των πόρων για βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων που απολαµβάνουµε,

 µείωση της χρήσης των πρώτων υλών,

 εξυπηρέτηση νέων αγορών και πελατών µε προϊόντα και υπηρεσίες,

 βελτίωση και αύξηση της παραγωγικότητας, των εξαγωγών και του τουρισµού,

 αυξηµένη ασφάλεια των εργατών σε επικίνδυνα επαγγέλµατα, τα οποία θα βασίζονται πλέον σε εξ αποστάσεως ελεγχόµενες συσκευές.

Στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται, το θέµα της ασφάλειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και η Cyta Business το τοποθετεί στην κορυφή της επιχειρησιακής στρατηγικής της

Με τη νέα γενιά δικτύων, Fiber και 5G, η Cyta, για ακόµη µια φορά, αλλάζει δραστικά τα δεδοµένα ποιότητας, αξιοπιστίας και ταχύτητας στην επικοινωνία και πάει την επιχειρηµατικότητα µπροστά, µε ταχύτητα φωτός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ