Η Κύπρος αποκτά Κέντρο Αριστείας για κβαντικούς υπολογιστές με προϋπολογισμό €20 εκ.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Ερευνητική πρόταση «Quantum Computing for Science and Technology (QSciTec)» έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να δημιουργήσει ένα Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας και Καινοτομίας

Ένα νέο ερευνητικό Κέντρο Αριστείας θα δημιουργηθεί στην Κύπρο το οποίο σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα εδραιώσει την Κύπρο ως κόμβο για κβαντικούς υπολογιστές και τεχνολογίες στη περιοχή.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Ερευνητική πρόταση «Quantum Computing for Science and Technology (QSciTec)» έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να δημιουργήσει ένα Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας και Καινοτομίας. 

Η επιλογή για χρηματοδότηση, αναφέρεται,  αποτελεί απόρροια μίας  εκτεταμένης και άκρως ανταγωνιστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του στρατηγικού προγράμματος “Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming”.

Το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας «QSciTec» θα εκπονεί διεπιστημονική έρευνα που επικεντρώνεται σε θέματα κβαντικών υπολογιστών, κβαντικών υλικών και στη βελτιστοποίηση βασικών και εφαρμοσμένων περιοχών έρευνας και καινοτομίας. Στόχος του Κέντρου Αριστείας είναι η εκπόνηση υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής έρευνας παγκόσμιας εμβέλειας, η παραγωγή νέας γνώσης, καθώς και η εφαρμογή της για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων στις εν λόγω εφαρμογές. 

Ένας βασικός άξονας του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας «QSciTec», είναι η δημιουργία του «Κόμβου Καινοτομίας κβαντικών υπολογιστών» (Quantum Computing Innovation Hub), για παροχή υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας σε ερευνητές/ριες και οργανισμούς που εμπλέκονται στη χρήση κβαντικών υπολογιστών. Ήδη ένας αριθμός ερευνητών/ριών και εταιριών από την Κύπρο και το εξωτερικό έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συνεργαστούν με το κέντρο.

H πρόταση  εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €15 εκατ. από την Ε.Ε., με ισόποση εθνική χρηματοδότηση, καθώς και χρηματοδότηση ύψους €5 εκατ. από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο του «QSciTec» το οποίο έχει κατατεθεί θα δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα ερευνητών/ριών άριστα καταρτισμένων σε θέματα κβαντικών τεχνολογιών καθώς και σημαντική υποδομή για την εκπόνηση πρωτοποριακής έρευνας σε αυτό το πεδίο. Ως αποτέλεσμα, το «QSciTec» θα μπορεί να προσελκύσει επιπρόσθετα ερευνητικά κονδύλια τα οποία θα το καταστήσουν βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τη συντονίστρια του «QSciTec», Kαθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου, «η ανάπτυξη του Ερευνητικού Κέντρου «QSciTec» θα δημιουργήσει στην Κύπρο ένα οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας στις αναδυόμενες κβαντικές τεχνολογίες, μια περιοχή έρευνας  που η Κύπρος υστερεί».

Το «QSciTec», εξήγησε, «θα συνδέει πανεπιστήμια, εταιρείες τεχνολογίας και τελικούς χρηστες/ριες, κυβερνητικούς οργανισμούς, ως επίσης και εταιρείες προώθησης επιχειρηματικότητας».

«Αυτό το δίκτυο συνεργασίας θα επιφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης για νέα παιδιά, ως επίσης και νέες ιδέες για οικονομική ανάπτυξη στη Κύπρο», είπε η κ. Αλεξάνδρου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε πως «η μεγάλη επιτυχία του «QSciTeC» δείχνει το υψηλό επίπεδο έρευνας που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και  την επιδίωξη του οργανισμού να φέρνει εγγύτερα στην κοινωνία την επιστήμη, την τεχνολογία και τις εφαρμογές τους».

«Στα επόμενα χρόνια, στο «QSciTec» αναμένεται να εργοδοτηθεί σημαντικός αριθμός νέων ερευνητών/ριών, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές, νέες ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες με άλλα ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς», πρόσθεσε.

Το κέντρο «QSciTeC» είναι το τέταρτο κέντρο αριστείας το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ το Πανεπιστήμιο είναι εταίρος σε πέμπτο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Πάφος: «Άλμα» στον τουρισμό μέσω πράσινης και ψηφιακής μετάβασης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ