Και εγένετο diakivernisi.gov.cy - Τι περιλαμβάνει η νέα ιστοσελίδα της Κυβέρνησης

Στον νέο ιστότοπο, όλοι οι πολίτες θα μπορούν άμεσα και κεντρικά να ενημερώνονται για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, ανέφερε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί η Κυβέρνηση από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης μέχρι σήμερα για την αποτελεσματική υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών και τι προγραμματίζεται μέχρι το τέλος του χρόνου, παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, στο Προεδρικό Μέγαρο, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Η κα Πική παρουσίασε, επίσης, τη νέα ιστοσελίδα www.diakivernisi.gov.cy. που αποτελεί ένα ιστότοπο όπου όλοι οι πολίτες θα μπορούν άμεσα και κεντρικά να ενημερώνονται για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Τι περιλαμβάνει η νέα ιστοσελίδα

Αναφερόμενη στη νέα κυβερνητική ιστοσελίδα για λογοδοσία, η κα Πική είπε ότι «η λογοδοσία και η διαφάνεια είναι απαραίτητα στοιχεία σε ένα αποτελεσματικό κράτος.

Μέσω της νέας κυβερνητικής ιστοσελίδας, οι πολίτες μπορούν από σήμερα να ενημερώνονται άμεσα και κεντρικά για τις πολιτικές αποφάσεις, τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση, καθώς και για άλλες πρωτοβουλίες της εκτελεστικής εξουσίας. 

Ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της νέας ιστοσελίδας είναι αυτό της πληροφόρησης και παρουσίασης στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών για την κατάσταση των παρεμβάσεων που απαρτίζουν το κυβερνητικό έργο για την περίοδο 2023 με 2028, την παρούσα δηλαδή διακυβέρνηση. Επιτρέπει έτσι σε όλους τους πολίτες να λαμβάνουν άμεση και πληρέστερη ενημέρωση, με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη.

Υπάρχει, επίσης, και πληροφόρηση του ΕΞΑΝΤΑ του συστήματος παρακολούθησης κυβερνητικού έργου της διακυβέρνηση 2013 – 2023.

Στην ιστοσελίδα θα δημοσιεύονται επίσης κεντρικά όλες οι ανακοινώσεις, για παράδειγμα μετά από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, Σχέδια Χορηγιών και άλλες σημαντικές αποφάσεις που αποτελούν μέρος του κυβερνητικού έργου.

Στην ιστοσελίδα αναρτήθηκε επίσης ψηφιακή έκδοση, στην οποία γίνεται στις ολοκληρωμένες δράσεις του πρώτου χρόνου διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Η παρουσίαση του κυβερνητικού έργου γίνεται στη βάση των τεσσάρων εμβληματικών πυλώνων του Προγράμματος Διακυβέρνησης (Επιχειρήσεις / Άνθρωπος / Πολιτεία / Πλανήτης) και των επιμέρους πολιτικών προτεραιοτήτων που αυτοί οι πυλώνες περιλαμβάνουν. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη ήδη προς αξιοποίηση».

Ερωτηθείσα αν η ιστοσελίδα είναι διαδραστική, η κα Πική ανέφερε πως δεν είναι στο παρόν στάδιο, σημειώνοντας ότι η ιστοσελίδα συνδέεται, ωστόσο, με τη διαδραστική ιστοσελίδα Η Φωνή του Πολίτη, όπως και με την Εκφραcy που θα λειτουργήσει μεταγενέστερα.

Σε άλλη ερώτηση η κα Πική είπε ότι η ιστοσελίδα που έχει παρουσιάσει σήμερα δεν αντικαθιστά κάποιον άλλο οργανισμό, σημειώνοντας ότι θα δίνει έμφαση στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Για παράδειγμα, είπε, θα υπάρχουν οι παρεμβάσεις για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής όπως αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, σχέδια χορηγιών και σχέδια δράσης.

Σε ερώτηση, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω ανέφερε ότι σε σχέση με τα σχέδια χορηγιών, ανάλογα με το κάθε σχέδιο, ο πολίτης θα παραπέμπεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, στην ιστοσελίδα  του αρμόδιου Υπουργείου.

Επιτελικό κράτος = καλύτερη αξιοποίηση πόρων

Στην εναρκτήρια της δήλωση, η κα Πική ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η ενίσχυση του επιτελικού κράτους, καθώς και η υλοποίηση των αναπτυξιακών στρατηγικών του κράτους, αποτελεί βασική προτεραιότητα της διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και η κύρια δική μου εντολή από τον Πρόεδρο.

Στο πλαίσιο αυτό ο θεσμικός εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης αποτελεί κεντρικό στόχο του κυβερνητικού σχεδιασμού και επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από τον οριζόντιο προγραμματισμό και συντονισμό πολιτικών.

Η ύπαρξη του επιτελικού κράτους επιτρέπει την υλοποίηση συνεκτικής και ολοκληρωμένης, συνεκτικής πολιτικής και έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και υλοποίηση των δράσεων».

Πρόσθεσε ότι «σε μια εποχή που έχουμε να διαχειριστούμε πολλαπλές και σύνθετες προκλήσεις, η κρατική μηχανή πρέπει να προχωρήσει σε μια πιο ανθρωποκεντρική και πολιτοκεντρική προσέγγιση με οριζόντιο προγραμματισμό και συντονισμό των πολιτικών μέσα από τον νέο θεσμό και τη δημιουργία ενός μηχανισμού στην κεντρική κυβέρνηση.

Ένας θεσμός που ήδη λειτουργεί αποτελεσματικά στις πλείστες χώρες σε πρωθυπουργικά και προεδρικά γραφεία και που απουσίαζε από την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένας «φύλακα της συνολικής στρατηγικής κατεύθυνσης της Κυβέρνησης, μεταφράζοντας τις πολιτικές προθέσεις στα αρμόδια τμήματα και διασφαλίζοντας ότι οι συμφωνημένες πολιτικές και προγράμματα υλοποιούνται».

Οι τρεις πυλώνες 

Ο κεντρικός αυτός μηχανισμός αυξάνει την αποδοτικότητα και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Υπουργείων και Υφυπουργείων.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζεται συγκεκριμένη  στρατηγική κατεύθυνση που να υιοθετείται από όλους τους εμπλεκόμενους εντός της εκτελεστικής εξουσίας, πολιτικούς και τεχνοκράτες, που να κάνει κοινωνούς τα πολιτικά κόμματα, τούς κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Η στρατηγική κατεύθυνση αποτελείται από:

-         Το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης

-         Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

-         Η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάπτυξη «Όραμα 2035»

Με καθορισμένη στρατηγική κατεύθυνση, απαιτείται η διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική υλοποίηση των παρεμβάσεων».

Αναφερόμενη στο τι άλλαξε η παρούσα Κυβέρνηση και στα όσα έγιναν για πρώτη φορά, η κα Πική είπε, μεταξύ άλλων, ότι για πρώτη φορά, την περίοδο Απρίλιος - Μάιος 2023 έγινε Κωδικοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης, τον Σεπτέμβριος 2023 έγινε η Σύσταση Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου, τον Δεκέμβριο 2023 έγινε η Ετοιμασία ετήσιων Σχεδίων Δράσης Υπουργείων / Υφυπουργείων. Τον Ιανουάριος 2024 έγινε Ετήσιος Προγραμματισμός Προέδρου της Δημοκρατίας, τον Μάρτιος 2024 ο Απολογισμός πρώτου χρόνου διακυβέρνησης από τον Πρόεδρο, τον Απρίλιος 2024 η Ειδική συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου για πρόοδο υλοποίησης Δράσεων Ετήσιου Προγραμματισμού.

Τον Ιούλιο οι προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2025

Πρόσθεσε ότι τον Ιούλιο του 2024 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου για καθορισμό προτεραιοτήτων Προϋπολογισμού 2025, ενώ τον ίδιο μήνα θα γίνει η δεύτερη ειδική συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου για την πρόοδο υλοποίησης Δράσεων Ετήσιου Προγραμματισμού.

Επεσήμανε ότι «ο στόχος για όλα αυτά επιτυγχάνεται, μέσω της Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης του Κυβερνητικού Έργου στην Προεδρία, η οποία συστάθηκε τον Σεπτέμβριο 2023».

Πρόσθεσε ότι η Γραμματεία συγκροτείται από αποσπασμένους λειτουργούς του δημόσιου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα οι οποίοι παρέχουν τεχνοκρατική υποστήριξη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  και την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, ενώ, μεταξύ αλλων, συντονίζουν και υποστηρίζουν τον καταρτισμό και υλοποίηση των ετήσιων σχεδίων δράσης των Υπουργείων/Υφυπουργείων, συντονίζου την προετοιμασία του ετήσιου απολογισμού του κυβερνητικού έργου και του ετήσιου προγραμματισμού της Κυβέρνησης, υποστηρίζουν και παρακολουθούν την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος Διακυβέρνησης και των πενταετών πλάνων των Υπουργείων/Υφυπουργείων και προτεραιοποιούν και παρακολουθούν το νομοθετικό έργο.

Επεσήμανε δε ότι ο ρόλος της Γραμματείας είναι υποστηρικτικός προς τα Υπουργεία και Υφυπουργεία.

Σκοπός η διαρκής βελτίωση του επενδυτικού κλίματος

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω υπογράμμισε, επίσης, ότι «η Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαρκή βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος της χώρας», πάντοτε λειτουργώντας ενισχυτικά προς τα αρμόδια Υπουργεία και το Invest Cyprus.

Σημείωσε ότι «η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην προσπάθεια διαφοροποίησης του παραγωγικού μας μοντέλου, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και την επίτευξη των στόχων του Οράματος 2035».

Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό «αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες, διοργανώνουμε και με τη  συμμετοχή του Πρόεδρου, όποτε επιτρέπει το Πρόγραμμα του, διαβουλεύσεις με ξένους επενδυτές ή/και Κύπριους επιχειρηματίες» και επεσήμανε ότι στις 4 Ιουλίου προγραμματίζεται συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με 50 Κύπριους επιχειρηματίες παρουσία του Προέδρου και Υπουργών για προώθηση αναπτυξιακών δράσεων.

Αναφερόμενη σε σειρά άλλων σημαντικών διατομεακών πρωτοβουλιών, η κα Πική σημείωσε:

  • Το Πρόγραμμα Visa Waiver των ΗΠΑ για το οποίο η Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω ορίστηκε Συντονίστρια του έργου και επιβλέπει την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών που θα επιτρέψουν την ένταξη της Κύπρου στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης των ΗΠΑ το συντομότερο. Πρόσθεσε ότι στο θέμα αυτό ενδεχομένως να υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις.  

Για θέματα λογοδοσίας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, η κα Πική αναφέρθηκε στη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλιιυ για διορισμό μελών Διοικητικών Συμβουλίων Κρατικών Οντοτήτων, το οποίο επιλήφθηκε με αξιοκρατικό τρόπο τον διορισμό των μελών του ΔΣ των ημικρατικών οργανισμών, στη θέσπιση νομικού πλαισίου ρύθμισης απασχόλησης συμβούλων/συνεργατών, στη θέσπιση πλήρους  κώδικα δεοντολογίας των μελών της Κυβέρνησης και στη δημιουργία της πλατφόρμας «e-consultation» ως ενιαίο σημείο διαβουλεύσεων.

Τέλος, ερωτηθείσα πότε θα υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθεια για τη θεσμοθέτηση της Γραμματείας, η κα Πική είπε ότι «ήδη έχει εγκριθεί η τεχνική βοήθεια, ξεκινά το έργο μέχρι τον Σεπτέμβριο, γίνεται η προκήρυξη αυτές τις μέρες από την ίδια την Επιτροπή. Είναι ένα σημαντικό έργο μέσα από το οποίο θα δούμε πώς την έχουν θεσμοθετήσει  στις άλλες χώρες και το πώς λειτουργεί αυτό το κεντρικό Σώμα, αλλά και πώς επικοινωνεί με τα Υπουργεία/Υφυπουργεία».  

Διαβάστε επίσης: Δημόσιοι κατήγοροι στα.. όπλα: Ασκήσεις επί χάρτου για απεργιακές κινητοποιήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ