Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για επιχορηγούμενες άδειες εργοτοδουμένων

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων και την επιλογή ξενοδοχείου - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Ξεκινά από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις επιχορηγούμενες άδειες εργοδοτουμένων για το έτος 2024. 

Σε σημερινή ανακοίνωση τους, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορούν το κοινό για τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2024.

Το Σχέδιο, όπως σημειώνουν, θα λειτουργήσει για την περίοδο από 14/07/2024 μέχρι 27/09/2024. Για τη λειτουργία του θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας, συμβάλλοντας έτσι στην επιβίωσή τους, τα οποία θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή στους δικαιούχους του Σχεδίου, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άδεια ανάπαυσής τους, αναφέρεται.

Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα  από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, www.mlsi.gov.cy/sid.

Το ποσό που έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2024 ανέρχεται σε 900.000 ευρώ.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν συμβληθεί με το ταξιδιωτικό γραφείο ORTHODOXOU TRAVEL για την υλοποίηση του Σχεδίου, με βάση τη Νομοθεσία περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα καθώς και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβάλλονται από την Παρασκευή 14/6/2024 δεόντως συμπληρωμένες και υπογραμμένες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: holidays@orthodoxou.com.cy, Link ιστοσελίδας: https://orthodoxoutravel.com/sxedio-adiwn και στο τηλέφωνο για πληροφορίες: 24841061.

Η φυσική παρουσία στα γραφεία του ταξιδιωτικού γραφείου δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή στο Σχέδιο και την επιλογή ξενοδοχείου προτίμησης.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Νέο κάλεσμα για μελλοντικούς επιχειρηματίες - Ανοίγει σχέδιο χορηγιών €20 εκ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ