SOS από Έφ. Κρατικών Ενισχύσεων: Υποστελέχωση και κίνδυνος υπολειτουργίας Μητρώου

Η ίδια βέβαια τονίζει ότι, παρά την υποστελέχωση, το Γραφείο, όχι μόνο πέτυχε τους στόχους του αλλά τους έχει ξεπεράσει, ενώ παράλληλα ανέδειξε την κουλτούρα των κρατικών ενισχύσεων στις αρμόδιες αρχές

Ανησυχία για τη σοβαρή υποστελέχωση του Γραφείου της σε «μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξάνονται ραγδαία» και για τον κίνδυνο να τεθεί σε υπολειτουργία το Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων, εκφράζει η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου.

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι, παρά την υποστελέχωση, το Γραφείο, όχι μόνο πέτυχε τους στόχους του αλλά τους έχει ξεπεράσει, ενώ παράλληλα ανέδειξε την κουλτούρα των κρατικών ενισχύσεων στις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «στα πλαίσια του πρόσφατου State aid modernization της ΕΕ, αποκεντρώνονται εξουσίες και το βάρος πλέον αλλά και η εξουσία βαραίνουν το κράτος μέλος, αφού ο εκάστοτε Έφορος καλείται να εγκρίνει, από μόνος του, αποφάσεις εκατομμυρίων ευρώ, βάσει των Κανονισμών Απαλλαγής κατά Κατηγορία».  

«Το Γραφείο λειτουργεί πέραν των 20 ετών και είναι μόνο πρόσφατα που άρχισε να κτίζεται και να εδραιώνεται η κουλτούρα των κρατικών ενισχύσεων, αλλά, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, λόγω σοβαρής υποστελέχωσης αφού το προσωπικό μειώνεται και αυτό γίνεται δυσκολότερο σε μια περίοδο που οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξάνονται ραγδαία», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι «η λειτουργία και η στελέχωση του Γραφείου ευρίσκεται στο έλεος της γραφειοκρατίας και των κανονισμών και το Γραφείο έχει παγιδευτεί στη υπόσχεση που έχει δώσει για αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των αρμοδίων αρχών με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστια πίεση».

«Νοιώθουμε όμως σαν ομάδα περήφανοι γιατί όλοι μαζί βάζουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να ανταποκριθούμε στο  επίπεδο εξυπηρέτησης  που έχουμε υποσχεθεί προς τις Αρμόδιες Αρχές», πρόσθεσε.

Επίσης, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων εξέφρασε ανησυχία, γιατί «λόγω αυτής της υποστελέχωσης και της εξάρτησης από παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, κινδυνεύει να τεθεί σε υπολειτουργία το Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων».

«Εμείς προς το παρόν, θα συνεχίσουμε να υπομένουμε και να επιμένουμε για επίσπευση των διαδικασιών για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, αλλά, πάντα με την υπόσχεση ότι θα κρατήσουμε το ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς όλες τις αρμόδιες αρχές», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι το Γραφείο είναι «μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει ευθύνη να ελέγχει ότι τα λεφτά του κράτους που δίνονται σε δικαιούχους που ασκούν οικονομική δραστηριότητα δίνονται με τρόπο που είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να μην νοθεύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών». 

Είπε, ακόμη, ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαιτήσεις από το Γραφείο μας για την εφαρμογή των κανονισμών, των κατευθυντήριων οδηγιών των νομοθετικών πλαισίων, και επιπρόσθετα υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία με την υποβολή διάφορων καταστάσεων και στοιχείων που ζητούνται συνεχώς από την ΕΕ, τα οποία και εμείς με τη σειρά μας ζητούμε από όλες τις αρμόδιες αρχές».

«Έχουμε υποχρέωση ως Γραφείο να ελέγχουμε ότι αυτά τα νομοθετικά πλαίσια τηρούνται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές και ότι όλα αυτά τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τις αρχές διοχετεύονται στη ΕΕ ορθά και εντός των προθεσμιών», υπογράμμισε.       

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων είπε ότι «είναι εδώ που η αξία και ο σκοπός του Γραφείου δεν αντιμετωπίζονται ακόμα στον βαθμό και με τον τρόπο που του αναλογεί, αν ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η συμβολή του στη οικονομία και ο ρόλος και η σημαντικότητα που διαδραματίζει στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Οι στόχοι επιτεύχθηκαν αλλά δεν είναι αρκετό          

Ερωτηθείσα αν στα τρία χρόνια στη θέση της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έχει επιτύχει τους στόχους που έθεσε, η κ. Μιχαηλίδου είπε στο ΚΥΠΕ ότι «σε ένα περιβάλλον στο οποίο έπρεπε να διαχειριστούμε την πανδημία COVID-19, τις πολεμικές συρράξεις, και όλες τις σοβαρές και πρωτόγνωρες συνέπειες αυτών που προκλήθηκαν στο εσωτερικό και στη οικονομία γενικότερα, για να διεκπεραιωθεί κάθε ενέργεια του Γραφείου μας, απαιτείτο πολύ περισσότερος χρόνος και ενδελεχή ανάλυση όλων των δεδομένων».

Πρόσθεσε πως αναγκαία ήταν, επίσης, η συχνότερη επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με όλες τις αρμόδιες αρχές, τα Υπουργεία, για να υπάρχει ο ανάλογος και ο απαραίτητος συντονισμός, αλλά και για να γίνεται η σχετική εκπαίδευση των λειτουργών.

Σημαντικό επίσης ήταν, σύμφωνα με την Έφορο, «ότι, έπρεπε να υπάρχει η ευελιξία προσαρμογής για όλες τις αλλαγές των υφιστάμενων νομοθετικών πλαισίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και υιοθέτησης των νέων που είχαν εκδοθεί για αντιμετώπιση των κρίσεων».

«Οι στόχοι μας είναι πάντα εκεί και εμείς τους γνωρίζουμε πρώτοι, αλλά, πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, είτε με νέα εργαλεία είτε με νέα στρατηγική», πρόσθεσε.

«Παρά τα πιο πάνω, ταπεινά σας αναφέρω ότι όχι μόνο πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά τους έχουμε ξεπεράσει», υπογράμμισε.

Σε σχέση με τους στόχους που έχουν επιτευχθεί, η κ. Μιχαηλίδου είπε στο ΚΥΠΕ ότι «έχουμε καταφέρει με την εκπαίδευση να αναδείξουμε την κουλτούρα των κρατικών ενισχύσεων στις αρμόδιες αρχές, που ήταν ο σημαντικότερος στόχος μας».

«Έχουμε  εφαρμόσει - και λειτουργεί από 1/1/2022 - την α' φάση του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας και έχουμε πετύχει να γίνουμε πρότυπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τα άλλα κράτη μέλη, αφού έχουμε πρωτοστατήσει για αυτό και έχουμε γίνει παράδειγμα προς μίμηση», πρόσθεσε.

Είπε, ακόμη, ότι «έχουμε πετύχει να βρίσκεται στο τελικό στάδιο η πλήρωση των θέσεων του οργανογράμματος του Γραφείου που είχαν προκηρυχθεί από το 2019».

«Έχουμε πετύχει και διάφορους άλλους στόχους όπως η εξωστρέφεια του Γραφείου, η ποιοτικότερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των αρμοδίων αρχών, στη βάση του ελέγχου που γίνεται για βελτίωση και καθοδήγηση και την εξεύρεση λύσεων στα θέματα των αρμοδίων αρχών», κατέληξε η Έφορος. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Νούμερο 1 πρόβλημα οι καταναλωτές που την «πατούν» με δέλεαρ τις τιμές 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ