Το 100% των κονδυλίων συνοχής της ΕΕ απορρόφησε το 2014 - 2020 η Κύπρος

Η Κύπρος είναι μια από τις επτά χώρες που άντλησε το 100% των κονδυλίων από τα Ταμεία Συνοχής τη συγκεκριμένη περίοδο, και παρουσιάζεται πρώτη στην κατάταξη

Πρώτη σε απορρόφηση κονδυλίων από τα Ταμεία Συνοχής για την περίοδο 2014 με 2020 ήταν η Κύπρος σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χριστίνα Ράφτη, στο πλαίσιο συνεδρίας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρεται, η κ. Ράφτη παρουσίασε τα αποτελέσματα υλοποίησης της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014 - 2020, και τον προγραμματισμό για την περίοδο 2021 - 2027.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Κύπρος είναι μια από τις επτά χώρες που άντλησε το 100% των κονδυλίων από τα Ταμεία Συνοχής τη συγκεκριμένη περίοδο, και παρουσιάζεται πρώτη στην κατάταξη, ενώ ακολουθούν η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Σλοβενία.

Συνολικά, η Κύπρος άντλησε 876,3 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 58,8 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρή προχρηματοδότηση, και 817,5 εκατομμύρια σε καθαρές ενδιάμεσες πληρωμές.

Τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω των Ταμείων για την πολιτική συνοχής αφορούν μεταξύ άλλων την προώθηση της βιωσιμότητας στη γεωργία, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων στον αγροτικό τομέα, την ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα για το κοινό πολιτιστικού και ιστορικού οπτικοακοστικού και έντυπου υλικού και μουσικής μέσω διαδικτύου,καθώς και τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφόρησης για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Άλλα ενδεικτικά έργα αφορούν την εκπαίδευση στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://cohesiondata.ec.europa.eu/ για όλα τα κράτη μέλη και για την ΕΕ στο σύνολό της, και αφορούν τα ταμεία για την πολιτική συνοχής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων), τους οικονομικούς σχεδιασμούς και την υλοποίησή τους, τις πληρωμές της ΕΕ προς τα κράτη μέλη, και τους στόχους που έχουν τεθεί, αποφασιστεί και εφαρμοστεί την περίοδο 2014-2020.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ιστορική δικαστική απόφαση: Η κλιματική αλλαγή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ