Καταγγελίες για το νέο σύστημα αξιολόγησης, έλαβε η συντεχνία Ισότητα

Οι καταγγελίες σχετίζονται με βαθμολογίες που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική απόδοση αξιολογούμενων υπαλλήλων, αλλά είναι στοχευμένα χαμηλότερες, αναφέρει η συντεχνία

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα αναφέρει ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το έτος 2023, δέχθηκε διαμαρτυρίες και συγκεκριμένες καταγγελίες από μέλη της, μόνιμους υπαλλήλους και εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, για παρατυπίες και αδικίες στη διαδικασία αξιολόγησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, οι καταγγελίες σχετίζονται με βαθμολογίες που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική απόδοση αξιολογούμενων υπαλλήλων, αλλά είναι στοχευμένα χαμηλότερες, τεχνητούς περιορισμούς στη χρήση της βαθμολογικής κλίμακας (π.χ. από 5 έως 7 και από 6 έως 8), αυθαίρετα χαμηλές βαθμολογήσεις ορισμένων υπαλλήλων από μέλη ομάδων αξιολόγησης που δεν είχαν άμεση γνώση της απόδοσής τους κατά την περίοδο αναφοράς.

Σημειώνεται επίσης ότι σε πολλές περιπτώσεις, δύο από τα τρία μέλη της ομάδας προχώρησαν «σε τέτοιου είδους αδικαιολόγητες χαμηλές βαθμολογήσεις», ενώ «αντίθετα, η γνώμη των άμεσα προϊσταμένων δεν ελήφθη υπόψη, οδηγώντας σε άδικη υποβάθμιση υπαλλήλων», όπως αναφέρει.

Καταγγέλθηκε επίσης παντελής παράλειψη έγκαιρης επισήμανσης αδυναμιών και παροχής καθοδήγησης για βελτίωση στους αξιολογούμενους κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, όπως προνοούν οι σχετικοί Κανονισμοί και έλλειψη ενιαίου μέτρου κρίσης μεταξύ των διαφόρων ομάδων αξιολόγησης, καθώς φαίνεται ότι κάποιες ομάδες εφάρμοσαν επιεικέστερη προσέγγιση σε σχέση με άλλες. Αυτό έχει οδηγήσει σε άνιση και άδικη μεταχείριση αξιολογούμενων υπαλλήλων με παρόμοια υπηρεσιακή απόδοση.

Η συντεχνία παροτρύνει όσα μέλη θεωρούν ότι αδικήθηκαν στην αξιολόγησή τους να υποβάλουν έγκαιρα ένσταση με συγκεκριμένα στοιχεία.

ΚΥΠΕ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στο 2,1% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Ιανουάριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ