Δείτε τις αιτήσεις για τα νέα πακέτα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων

Πέντε νέα σχέδια για την 4η περίοδο της κρατικής οικονομικής στήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού.

Στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας βρίσκονται αναρτημένες οι αιτήσεις για όλα τα σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων που αφορούν την περίοδο από 13 μέχρι 30 Ιουνίου. Στην ιστοσελίδα αναρτήθηκαν επίσης υποδείγματα Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για τα σχέδια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου την οποία μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, υπενθυμίζεται ότι τα Ειδικά Σχέδια για τα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις για την πιο πάνω περίοδο είναι τα ακόλουθα:

1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Αίτηση ΕΕΑ.9)

2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή (Αίτηση ΕΕΑ.10 και ΕΕΑ.11)

3. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αίτηση ΕΕΑ.3)

4. Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Αίτηση ΕΕΑ.13)

5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Αίτηση ΕΕΑ.8)

Πατήστε εδώ για να βρείτε να νέα ειδικά σχέδια

Προστίθεται ότι έχουν επίσης αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy υποδείγματα Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την αντίστοιχη αίτηση για τα Ειδικά Σχέδια που θα υποβληθεί.

Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού των Επιχειρήσεων (ΕΕΑ.12).

Τα άτομα που θα υποβάλουν αίτηση ΕΕΑ.8 (για το Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων) θα πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΕΕΑ.6), αν ο λογαριασμός τους δεν έχει ήδη καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ