Από πού μας ήρθαν οι 100.852 τουρίστες τον Μάιο

Ρωσία και Ουκρανία οι δύο κυριότερες πηγές του τουρισμού στην Κύπρο για τον Μάιο

Τον Μάιο 2021 καταγράφηκαν 100.852 αφίξεις τουριστών, σε σύγκριση με μηδενικές αφίξεις τουριστών που καταγράφηκαν κατά τον Μάιο 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν εφαρμοστεί στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19). Με βάση τα συγκεκριμένα μέτρα, υπήρξε απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών. Σε σύγκριση με τον Μάιο 2019 (που καταγράφηκαν 434.578 αφίξεις), παρατηρήθηκε μείωση 76,8% στις αφίξεις τουριστών.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 156.825 σε σύγκριση με 246.556 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 36,4% καθώς και μείωση 86,0% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 (1.121.361 αφίξεις).

Οι αφίξεις από τη Ρωσία υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον μήνα Μάιο 2021, αφού αποτέλεσαν το 56,8% (57.320) των συνολικών αφίξεων, ενώ οι αφίξεις από την Ουκρανία το 7,8% (7.821), οι αφίξεις από το Ισραήλ το 6,9% (6.948) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 6,1% (6.146). 

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάιο 2021 ήταν για ποσοστό 80,7% των τουριστών οι διακοπές, για 9,8% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 9,4% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάιο 2019, ποσοστό 82,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 7,0% για επαγγελματικούς λόγους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ