J. Vayghan: Να δώσουμε νόημα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Ο Δρ Jamshid A. Vayghan, Chief Technology Officer και αντιπρόεδρος της Kyndryl σε συνέντευξή του στο ET καταγράφει τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Συνέντευξη στον Ξένιο Μεσαρίτη

Πώς δίνουμε περιεχόμενο στη φράση του ψηφιακού μετασχηματισμού και γιατί πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να τον πετύχουν; Ο δρ Jamshid A. Vayghan, Επικεφαλής Τεχνολογίας (chief technology officer) και αντιπρόεδρος της Kyndryl σε συνέντευξή του στο Economy Today καταγράφει τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο διακεκριμένος μηχανικός τεχνολογίας αναλύει τους λόγους πιθανής αποτυχίας του στόχου του ψηφιακού μετασχηματισμού και θέτει τα ερωτήματα που οι ίδιες επιχειρήσεις πρέπει να θέσουν εντός των Οργανισμών τους ώστε να πετύχουν.

Εξηγεί τον ρόλο της τεχνολογίας στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων δίνοντας επίσης απαντήσεις για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να παίξει συνδυαστικό ρόλο στο εγχείρημα του «ψηφιακού μετασχηματισμού». Έχοντας ολοκληρώσει πριν 20 χρόνια το διδακτορικό του στην τεχνητή νοημοσύνη, απαντά για το πώς μπορεί το AI να βοηθήσει όλων των ειδών τους επαγγελματίες, από τους σχεδιαστές γραφικών μέχρι τους γεωργούς. Ο  δρ Jamshid A. Vayghan αναφέρει ανάμεσα σε άλλα χαρακτηριστικά ότι όπως η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει κάποιες θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσει άλλες τόσες.

Κατά τη γνώμη σας, ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όταν ξεκινούν ένα ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού και πώς μπορούν να τις ξεπεράσουν;

Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον ορισμό «ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων» αντί του «ψηφιακού μετασχηματισμού» θέλοντας έτσι να τονίσω ότι ο πρωταρχικός στόχος του μετασχηματισμού είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού αποτελέσματος και όχι απλώς η χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. 

Πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να επιτύχουν τους στόχους του μετασχηματισμού τους για διάφορους λόγους. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι από αυτούς τους λόγους:

• Ασαφείς σκοποί και στόχοι μετασχηματισμού και έλλειψη δέσμευσης και υποστήριξης από τα ανώτερα στελέχη.

• Μη ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών και τεχνολογικών στόχων, στρατηγικών και του οδικού χάρτη μετασχηματισμού.

• Ελλιπής συμμετοχή από τους ηγέτες, σιωπηρή λήψη αποφάσεων και αποσπασματική προσέγγιση του μετασχηματισμού.

• Πολύπλοκα παλαιά συστήματα και αντίστοιχα τεχνικά θέματα.

• Έλλειψη ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας.

• Αδύναμη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών.

• Έλλειψη ταλέντων.

Ο κυριότερος λόγος για ορισμένες από τις παραπάνω προκλήσεις είναι η έλλειψη συστηματικής προσέγγισης του ψηφιακού επιχειρηματικού μετασχηματισμού.  

Από την εμπειρία σας στην Kyndryl, θα μπορούσατε να δώσετε παραδείγματα επιτυχημένων ψηφιακών μετασχηματισμών σε Οργανισμούς και να εξηγήσετε πώς επηρέασαν θετικά τις λειτουργίες και τη συνολική τους επιτυχία;

Ο ίδιος ο εσωτερικός μετασχηματισμός της Kyndryl αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για να κάνεις τα σωστά πράγματα με τον σωστό τρόπο σε έναν ψηφιακό επιχειρηματικό μετασχηματισμό. 

Η Kyndryl διαχωρίστηκε από την IBM τον Νοέμβριο του 2021 έχοντας στη διάθεσή της δύο χρόνια για να μεταφέρει όλες τις εφαρμογές της από τα συστήματα της IBM στο δικό της ξεχωριστό περιβάλλον. 

Αντί να ξεκινήσει ένα σχέδιο μετάβασης τεχνολογίας και μετάβασης εφαρμογών, η Kyndryl ξεκίνησε έναν αληθινό ψηφιακό επιχειρηματικό μετασχηματισμό συνεργαζόμενη με στελέχη επιχειρήσεων με σκοπό, στόχους και οδικό χάρτη για το ταξίδι του μετασχηματισμού. Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν σε μια ολιστική προσέγγιση που ευθυγραμμίζει και συγχρονίζει τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές αλλαγές.

Από επιχειρησιακής πλευράς, η έμφαση δόθηκε στο να γίνουν οι σωστές διαδικασίες

για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τις επιχειρήσεις μέσω της απλοποίησης, της τυποποίησης και της ολοκλήρωσης. Από πλευράς τεχνολογίας, δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη και ενεργοποίηση μέσω της χρήσης μιας πλατφόρμας, cloud first και της ασφαλούς προσέγγισης σχεδιασμού. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των εφαρμογών μειώνεται κατά 80% και δημιουργείται μια υποδομή 100% cloud-first με δίκτυο zero trust, ενιαία πλατφόρμα δεδομένων και κεντρική και προληπτική άμυνα στον κυβερνοχώρο.

Αξιοποιούμε την εμπειρία και τα διδάγματα που αποκομίσαμε από τον μετασχηματισμό της δικής μας εταιρείας για να βοηθήσουμε κι άλλους να επιτύχουν στο δικό τους ταξίδι ψηφιακού επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

 

Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και πώς μπορούν οι εταιρείες να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Η σωστή χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας μπορεί να επιτρέψει στις εταιρείες να καινοτομούν, να απλοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες, να μειώνουν το κόστος, να δρομολογούν ταχύτερα νέες δραστηριότητες, να διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό και να εφαρμόζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Ωστόσο, η μετάβαση σε νέες τεχνολογίες για τις καθιερωμένες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τεχνικά ζητήματα σε σχέση με παλαιές υποδομές και εφαρμογές είναι πολύ διαφορετική από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν υφιστάμενο περιβάλλον ΙΤ.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι τα περισσότερα οφέλη έρχονται όταν η νέα τεχνολογία συνοδεύεται από το σωστό λειτουργικό μοντέλο, τις επιχειρησιακές δυνατότητες, τη διακυβέρνηση, την κουλτούρα, τις δεξιότητες, την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό. 

Πώς επηρεάζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός την εμπειρία του πελάτη και γιατί είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να δώσουν προτεραιότητα σε μια πελατοκεντρική προσέγγιση κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού;

Οι γεννημένες ψηφιακά επιχειρήσεις, όπως είναι π.χ. η Amazon, η Uber, η Airbnb και η E-trade, για να αναφέρουμε μόνο μερικές, έχουν αλλάξει σημαντικά τις προσδοκίες των πελατών, τις αγοραστικές συνήθειες και την προτίμηση στον τρόπο αλληλεπίδρασης με άλλες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων). Τώρα οι περισσότεροι πελάτες αναμένουν το ίδιο επίπεδο εμπειρίας και από άλλες επιχειρήσεις και μπορεί να αποφασίσουν να μη συνεργαστούν με επιχειρήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. 

Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο για τις καθιερωμένες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μια προσέγγιση με τον πελάτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας μετασχηματισμού.  Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι προσδοκίες των πελατών και οι κινητήριοι μοχλοί της αγοράς θα αλλάξουν. Ως εκ τούτου, το να γίνει μια επιχείρηση πελατοκεντρική δεν είναι μια εφάπαξ δραστηριότητα αλλά πρέπει να ενσωματωθεί στην κουλτούρα και τις διαδικασίες ενός οργανισμού.

Ένας πελατοκεντρικός οργανισμός επικεντρώνεται στην οικοδόμηση σχέσης αξίας με τους πελάτες αντί να τους πουλάει απλώς ένα προϊόν. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι όλο και περισσότεροι πελάτες προτιμούν να συνεργάζονται με εταιρείες που μοιράζονται τις ίδιες κοινωνικές αξίες (π.χ. βιωσιμότητα) με αυτούς. Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος για να γίνουν οι εταιρείες πελατοκεντρικές. Για να κατανοήσουν τις προσδοκίες των πελατών τους και να προσαρμοστούν ανάλογα.

Για παράδειγμα, η Kyndryl συνεργάζεται με την Τράπεζα Κύπρου για να συμβάλει στην προσπάθεια επιτάχυνσης της ψηφιακής της μεταμόρφωσης, επιτρέποντας στην τράπεζα να επικεντρωθεί στις βασικές της εργασίες και να ενδυναμώσει την ταχύτητα και την ακρίβεια με την οποία εξελίσσεται και παρουσιάζει ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός φέρνει τεράστιες ευκαιρίες, αλλά παρουσιάζει επίσης προκλήσεις και κινδύνους. Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια ή παγίδες που πρέπει να γνωρίζουν οι Ογανισμοί που ξεκινούν το ταξίδι τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό; 

Τα εμπόδια στον δρόμο του μετασχηματισμού ποικίλουν ανάλογα με τον τομέα και το επίπεδο οργάνωσης αυτού που τον εφαρμόζει. Ορισμένα συνήθη προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες πρωτοβουλίες μετασχηματισμού και προτάσεις για να τα ξεπεράσετε είναι τα εξής:

• Λανθασμένος καθορισμός εύρους μετασχηματισμού και έλλειψη υποστήριξης από τους ενδιαφερόμενους

Βασική αιτία: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται συνήθως όταν ο Οργανισμός δεν κάνει τη δέουσα επιμέλεια στην αρχή για να διαφανεί γιατί χρειάζεται μετασχηματισμός, τι πρέπει να μεταμορφωθεί και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των αλλαγών σε άλλους τομείς του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και των δεξιοτήτων. Επιπλέον, τα ανώτερα στελέχη και τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη δεν συμμετέχουν και δεν ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική και τον οδικό χάρτη.

Λύση: Υλοποίηση ελέγχου δέουσας επιμέλειας ώστε να απαντηθούν όλες οι βασικές ερωτήσεις με επικέντρωση στον ανταγωνισμό, τις τάσεις του τομέα και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. 

• Παράβλεψη των αλλαγών στον κλάδο και στις προτιμήσεις των πελατών.

Βασική αιτία: Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν οι απαιτήσεις μετασχηματισμού καθορίζονται κυρίως από τη μείωση του κόστους, την χρήση νέων τεχνολογιών και τη βελτιστοποίηση των υπαρχουσών διαδικασιών. Κατά τη συγκέντρωση των απαιτήσεων, δεν δίδεται αρκετή προσοχή στις αλλαγές στη βιομηχανία, στον αναδυόμενο ανταγωνισμό και στη δημιουργία   ενός Οργανισμού, ο οποίος να έχει πελατοκεντρικό προσανατολισμό.

Λύση: Κατά τη συγκέντρωση των απαιτήσεων, οι Οργανισμοί πρέπει να σκεφτούν πέρα από τη βελτιστοποίηση και να αναζητήσουν ευκαιρίες για να εξελίξουν τις επιχειρήσεις τους ώστε να είναι ανταγωνιστικές και πελατοκεντρικές.

• Απροσδιόριστο εύρος

Βασική αιτία: Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν το αρχικό εύρος του μετασχηματισμού δεν είναι σαφώς καθορισμένο.

Λύση: Η ύπαρξη μιας πειθαρχημένης διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών και να επιτρέψει την πραγματοποίηση των απαραίτητων αλλαγών στον σωστό χρόνο και με τον σωστό τρόπο.

• Ανεπαρκής κατανομή του προϋπολογισμού.

Βασική αιτία: Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην κατανέμονται σωστά οι πόροι του προϋπολογισμού. Ένας από τους πιο συνηθισμένους είναι οι ανακριβείς και μη επαληθευμένες υποθέσεις κατά τη διάρκεια της ταξινόμησης μεγεθών.

Λύση: Όλες οι υποθέσεις πρέπει να τεκμηριώνονται ρητά και να επαληθεύονται ως προς την ακρίβειά τους.

• Ανεπαρκές μοντέλο λειτουργίας, διακυβέρνησης και δεξιοτήτων

Βασική αιτία: Αυτό συμβαίνει όταν οι Οργανισμοί εστιάζουν απλώς στις αλλαγές που σχετίζονται με την πληροφορική (IT) και υποθέτουν ότι οι υπάρχουσες διαδικασίες, η κουλτούρα, οι δεξιότητες και το μοντέλο λειτουργίας θα λειτουργήσουν κανονικά και με τα νέα συστήματα.

Λύση: Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ψηφιακός επιχειρηματικός μετασχηματισμός απαιτεί αλλαγές στη διαδικασία, το μοντέλο λειτουργίας, την κουλτούρα, τις δεξιότητες και τη διακυβέρνηση εκτός από την πληροφορική. Οι Οργανισμοί πρέπει να ευθυγραμμίσουν και να συγχρονίσουν αυτές τις αλλαγές.

• Τεχνικά θέματα

Βασική αιτία: Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν λαμβάνονται κακές αποφάσεις σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής ενώ ο χρόνος, οι δεξιότητες και ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένοι. Το αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός ασταθούς και δύσκολου στη διαχείριση, στη λειτουργία και στην επέκταση συστήματος. 

Λύση: Η δέσμευση επαγγελματιών με εμπειρία σε εταιρικά συστήματα, η χρήση σύγχρονων μεθόδων μηχανικής λογισμικού και συστημάτων, η αξιοποίηση μιας πλατφόρμας και η ύπαρξη ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης θα μπορούσαν ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα.

• Κακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα

Βασική αιτία: Αυτό συμβαίνει όταν η ασφάλεια (π.χ. δεδομένα, εφαρμογή, δίκτυο, φυσική) δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και θεωρείται ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν το σύστημα είναι σχεδόν έτοιμο για ανάπτυξη.

Λύση: Η χρήση προσεγγίσεων Secure by Design και Zero Trust θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Η ψηφιακή ανθεκτικότητα δίνει τη δυνατότητα στους Οργανισμούς να προετοιμαστούν, να ανταποκριθούν και να ανακάμψουν από απειλές στον κυβερνοχώρο.

Κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι δυνατότητες προόδου που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε Οργανισμούς που κινούνται προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό; Πώς βλέπετε την τεχνητή νοημοσύνη (AI) να αναδιαμορφώνει τις βιομηχανίες τα επόμενα χρόνια;

Η τεχνολογία AI έχει τεράστιες δυνατότητες – ειδικά αν ενσωματωθεί στη στρατηγική δεδομένων ενός Οργανισμού. Επειδή η τεχνολογία AI είναι τόσο ισχυρή όσο τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτείται, οι πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από αυτήν υπαγορεύονται από την ενσωμάτωσή της στη στρατηγική δεδομένων ενός Οργανισμού και την ποιότητα των δεδομένων από τα οποία λαμβάνει πληροφόρηση.

Στον πυρήνα της, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί στοχευμένη εικόνα μέσα από τα δεδομένα. Για παράδειγμα, η ΑΙ μπορεί να συμβάλει στην εύρεση μοτίβων από ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων, εύρεση συσχετισμών μεταξύ φαινομενικά άσχετων δεδομένων και ταξινόμηση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων με βάση ομοιότητες και διαφορές. Αυτές οι γνώσεις θα μπορούσαν να ωφελήσουν πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού σε διάφορους τομείς.

Στον τομέα της πληροφορικής και των επιχειρηματικών λειτουργιών, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, για να βοηθήσει τους ανθρώπους-χειριστές να αποκτήσουν μια ολιστική άποψη των λειτουργιών ενός συστήματος. Οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τα ψηφιακά συστήματα αυτοθεραπευόμενα και πιο ανθεκτικά. Από την πλευρά της ασφάλειας, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται μια βασική τεχνολογία για τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας που είναι κρίσιμη για κάθε ψηφιακό σύστημα.

Από την επιχειρηματική πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί με την ενσωμάτωση της «νοημοσύνης», οδηγώντας τα δεδομένα που αφορούν διάφορες πτυχές, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, οι πωλήσεις, το CRM και η χρηματοδότηση. Αυτές οι ολοκληρωμένες δυνατότητες μπορούν να καταστούν πηγές επιχειρηματικής καινοτομίας.

Η υιοθέτηση ορισμένων ώριμων δυνατοτήτων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η αναγνώριση φωνής, η μετάφραση γλώσσας, η οπτική αναγνώριση, η βαθιά μάθηση και η αναγνώριση προτύπων έχουν ήδη επιτρέψει σε πολλούς κλάδους, όπως η Βιομηχανία, η Υγεία, οι αεροπορικές εταιρείες, οι Τηλεπικοινωνίες, οι Ασφάλειες και τα χρηματοοικονομικά να παρέχουν νέες υπηρεσίες και να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών σε πολλές από τις διαδικασίες τους. Με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Generative AI και στα Large Language Models (LLM), αυτή η τάση θα συνεχιστεί και θα επηρεάσει ακόμα περισσότερους κλάδους. Για να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, οι οργανισμοί πρέπει να έχουν τους σωστούς συνεργάτες, συμβούλους και εσωτερικά ταλέντα με το σωστό σύνολο δεξιοτήτων και εμπειρίας.

Έχω έναν φίλο που εργάζεται ως γραφίστας και χρησιμοποιεί την τεχνολογία AI στη δημιουργική του διαδικασία για να βελτιώσει τη δουλειά του. Ομοίως, γνωρίζω έναν επιχειρηματία στον τομέα της γεωργίας που έχει αγκαλιάσει την τεχνητή νοημοσύνη για βελτιωμένη αποτελεσματικότητα στις δραστηριότητές του. Ωστόσο, έχω και ένα φίλο που εργάζεται ως υπάλληλος στον τραπεζικό τομέα και εκφράζει ανησυχίες για τη δουλειά του λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Υπό το φως αυτών των παραδειγμάτων, πώς οραματίζεστε τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε επαγγέλματα όπως η γραφιστική, η γεωργία και οι ρόλοι γραφείου στον τραπεζικό τομέα; 

Όπως συνέβη κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση, η μαζική ανάπτυξη και ενσωμάτωση δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξει ορισμένες θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσει πολλές περισσότερες νέες.

Για πολλά επαγγέλματα, η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει βοηθός για τους επαγγελματίες όπως οι φίλοι σας οι γραφίστες και οι γεωργοί για να καινοτομήσουν και να βελτιώσουν τη δουλειά τους κάνοντας πράγματα που δεν μπορούν εύκολα να κάνουν σήμερα.

Ταυτόχρονα, αλλάζει το εύρος και τον σκοπό κάποιων άλλων εργασιών. Για παράδειγμα, με την ενσωμάτωση της αυτοματοποίησης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και της γνώσης στις τραπεζικές διαδικασίες, ορισμένα από τα βήματα της διαδικασίας θα αλλάξουν. Επομένως, απαιτείται από τραπεζικούς υπαλλήλους, όπως ο φίλος σας, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία με δυνατότητα AI για την εκτέλεση νέων εργασιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι απαραίτητη σε τόσα πολλά επαγγέλματα και εξαρτάται από εμάς, ατομικά, να παραμείνουμε ενημερωμένοι.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει επίσης πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν σήμερα. Τεχνικές και επιχειρηματικές εργασίες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, στη διατήρηση και στη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και συστημάτων και διαδικασιών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης. Σε πολλούς κλάδους και επαγγέλματα, η ικανότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για την καινοτομία και τη λειτουργία επιχειρήσεων θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η τεχνολογία AI βοηθά τους ανθρώπους, αλλά δεν τους αντικαθιστά. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι θέσεις εργασίας θα αλλάξουν, η τεχνολογία θα εξοικονομεί χρόνο καθώς θα αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες εργασίες και θα δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επικεντρωθούν σε εργασίες με περισσότερη προστιθέμενη αξία. Επίσης, παρόλο που αυτή η τεχνολογία γίνεται πιο διάχυτη στην καθημερινή μας ζωή, οι άνθρωποι θα πρέπει πάντα να συμμετέχουν επειδή μπορεί να κάνει λάθη. Στο τέλος της ημέρας, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο και είμαστε πιο ισχυροί με αυτό παρά χωρίς αυτό.

Πώς βλέπετε τη σύγκλιση της τεχνητής νοημοσύνης με άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το Internet of Things (IoT), το blockchain ή το edge computing, που διαμορφώνουν το μέλλον του ψηφιακού μετασχηματισμού; Ποιες πιθανές συνέργειες ή μετασχηματισμούς οραματίζεστε;

Πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, επιτρέψτε μου να τονίσω τη σημασία της ηθικής και της αξιοπιστίας στην ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και συστημάτων με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι σημαντικό να είμαστε βέβαιοι ότι τα συστήματα AI είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι ακριβή, δίκαια, διαφανή, εύκολα, κατανοητά και συμβατά με τις απαιτήσεις ασφάλειας και απορρήτου. Είναι επίσης σημαντικό να είμαστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιούνται τα σωστά δεδομένα για την κατασκευή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και κανείς δεν παραποιεί αυτά τα μοντέλα. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Generative AI και MML έχουν πυροδοτήσει μια παγκόσμια συζήτηση σχετικά με τη σημασία του σωστού επιπέδου διακυβέρνησης και ελέγχου για τα συστήματα AI.

Πίσω στην ερώτησή σας τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια νέα τεχνολογία. Έλαβα το διδακτορικό μου στο AI σχεδόν πριν από 20 χρόνια! Τα τελευταία χρόνια, η δημοτικότητα και η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται λόγω της σύγκλισης και της ενσωμάτωσής της με άλλες τεχνολογίες και της εφαρμογής της στον πραγματικό κόσμο και σε χρήσιμα σενάρια. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

(1) Τα μοντέλα Generative AI άρχισαν να παρέχουν χρήσιμες δυνατότητες όταν απέκτησαν πρόσβαση στα τεράστια δεδομένα Διαδικτύου εφαρμογές όπως το ChatGPT και μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέρος. Χωρίς πρόσβαση στα δεδομένα Διαδικτύου και συνδεσιμότητα, τα μοντέλα Generative AI δεν θα μπορούσαν να ήταν τόσο χρήσιμα.

(2) Πολλές βιομηχανίες ενδιαφέρονται για υπολογιστές αιχμής εάν μπορούν να προσαρμόσουν τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και των αναλυτικών στοιχείων. Αυτή η ικανότητα τους βοηθά να μειώσουν το κόστος, να βελτιώσουν την απόδοση και να βελτιώσουν την ασφάλεια. 

(3) Υπάρχουν πολλά παραδείγματα χρήσης τεχνολογιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η αναγνώριση προτύπων και η σύνδεση με άλλες τεχνολογίες για την παροχή μοναδικών δυνατοτήτων στην ιατρική, την ασφάλεια, τις αεροπορικές εταιρείες, τις κατασκευές και τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό.

Συνοπτικά, η απτή αξία από την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά σενάρια προκύπτει όταν ενσωματώνεται με άλλες τεχνολογίες για την παροχή καινοτόμων δυνατοτήτων για συγκεκριμένες διαδικασίες.

Στο άρθρο σας, «Μετασχηματισμός απόδοσης επένδυσης έναντι του υψηλού κόστους του να μην κάνουμε τίποτα: Γιατί η αδράνεια δεν είναι προσιτή», τονίζετε τη σημασία της ανάληψης δράσης και της υιοθέτησης του ψηφιακού μετασχηματισμού αντί της διατήρησης του status quo. Θα μπορούσατε να αναλύσετε ορισμένους από τους συγκεκριμένους κινδύνους ή συνέπειες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι Οργανισμοί εάν επιλέξουν να μην κάνουν τίποτα και να αντισταθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό; 

Η συζήτηση σε εκείνο το άρθρο αφορούσε την αποφυγή χρήσης λανθασμένων δεικτών για τον καθορισμό επιχειρηματικών προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων. Συγκεκριμένα, παρείχα παραδείγματα για το τι θα μπορούσε να συμβεί όταν μια επιχείρηση δεν ανταποκρίνεται –δηλαδή υπάρχει αδράνεια- στις μεταβαλλόμενες τάσεις στη βιομηχανία, την τεχνολογία, τη συμπεριφορά των πελατών και τις απειλές από τον ανταγωνισμό για την ψηφιοποίηση της επιχείρησής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος θα μπορούσε να είναι η απώλεια πελατών ή μεριδίου αγοράς από τον ανταγωνισμό.

Για να αποφευχθούν λάθη και αντιστάσεις κατά την έναρξη, την εκτέλεση και τη διαχείριση πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού, ένας Οργανισμός πρέπει να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις νωρίς στη διαδικασία μετασχηματισμού του:

• Γιατί χρειάζεται η αλλαγή; Ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν γίνουν αλλαγές τώρα; Ποιο θα είναι το κόστος της αδράνειας;

• Τι χρειάζεται να αλλάξει; Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι κατά τη διάρκεια ενός επιχειρηματικού μετασχηματισμού χρειάζεται να αλλάξει κάτι περισσότερο από την τεχνολογία (π.χ. διαδικασίες, διακυβέρνηση, κουλτούρα, δεξιότητες). Είναι σημαντικό να είμαστε σαφείς σχετικά με τις προσδοκίες και το εύρος του μετασχηματισμού.

• Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι; Ποιος πρέπει να συμμετέχει στα διάφορα στάδια της πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της λειτουργίας; Με ποιον θα συνεργαστούμε; Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία 360 μοιρών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να είναι σαφές τι αναμένεται από κάθε ομάδα ενδιαφερομένων.

• Πώς πρέπει να γίνουν οι αλλαγές; Πώς να διαχειριστείτε τους πιθανούς κινδύνους; Πώς να κερδίσετε και να εξασφαλίσετε πλήρη υποστήριξη από ανώτερα στελέχη και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη; Πώς να διαχειριστείτε το εύρος των αλλαγών κατά την έναρξη της διαδικασίας;

• Πότε πρέπει να ξεκινήσει η πρωτοβουλία; Τι να κάνετε για να αποφύγετε μια προσέγγιση μετασχηματισμού που θα επιφέρει απότομες αλλαγές; Πόσο συχνά και από ποιον να παρακολουθούνται και να τυγχάνουν διαχείρισης οι αλλαγές; Η διαχείριση των αλλαγών είναι μια βασική διαδικασία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό να αποφύγετε μια προσέγγιση απότομης αλλαγής και να προσφέρετε αυξητική αξία κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας.

• Από πού πρέπει να ξεκινήσει ο μετασχηματισμός; Είναι σημαντικό να αποφευχθεί μια μεμονωμένη και αποσπασματική προσέγγιση στον μετασχηματισμό της επιχείρησης.

Μία SWAT  ανάλυση με έμφαση στον ανταγωνισμό, τις τάσεις του κλάδου και τις συμπεριφορές των πελατών θα μπορούσε να βοηθήσει να απαντηθούν κάποια σημαντικά «ΓΙΑΤΙ» και «ΤΙ». Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπάρχει η κατάλληλη ομάδα για να πραγματοποιήσει αυτή την ανάλυση, να διεξέλθει των αποτελεσμάτων της για να αποφευχθεί τυχόν μεροληψία και να υπάρξει μια εξωτερική άποψη για την αγορά, τον ανταγωνισμό και τις συμπεριφορές των πελατών.

Διαβάστε επίσης: Γ. Ντούσκας: Όλοι θα επηρεαστούμε από τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ