Σε ισχύ νέο νομικό πλαίσιο Ελέγχου Εγκαταστάσεων Υγρών Πετρελαιοειδών

Το νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται στη διεθνή πρακτική που δόκιμα εφαρμόζουν χώρες μέλη της ΕΕ, καθώς και σε διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, εκσυγχρονίζει τον τομέα της ασφάλειας των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγρών πετρελαιοειδών, αναφέρει το Υπ. Εργασίας

Εκσυγχρονίζεται ο τομέας της ασφάλειας των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγρών πετρελαιοειδών με νέο νομικό πλαίσιο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σήμερα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τροποποιητική νομοθεσία που αφορά τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών πετρελαιοειδών.  

«Το νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται στη διεθνή πρακτική που δόκιμα εφαρμόζουν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, εκσυγχρονίζει τον τομέα της ασφάλειας των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγρών πετρελαιοειδών», σημειώνει το Υπουργείο. 

Όπως αναφέρει, οι νέοι «περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκαταστάσεις Υγρών Πετρελαιοειδών) Κανονισμοί του 2024» θέτουν υποχρεώσεις στους διαχειριστές των εγκαταστάσεων υγρών πετρελαιοειδών για τον ασφαλή σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση των εγκαταστάσεων υγρών πετρελαιοειδών, την ασφαλή χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, την ασφαλή διεξαγωγή διεργασιών στις εγκαταστάσεις, τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων, τη διατήρηση Τεχνικού Φακέλου (δηλαδή αρχείων, πιστοποιητικών, εκθέσεων, εγχειριδίων κ.λπ.), την κατάρτιση Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις και την κατάρτιση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.  Οι υποχρεώσεις αυτές καθορίζονται ανάλογα με την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων.   

«Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους εν λόγω Κανονισμούς οι διαχειριστές υποβάλουν στην αρμόδια Αρχή (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), γνωστοποίηση των εγκαταστάσεων υγρών πετρελαιοειδών η οποία συνοδεύεται με σχετική Βεβαίωση Καταλληλότητας για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων που εκδίδεται από προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα», καταλήγει η ανακοίνωση. 

ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Scope: Βλέπει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, στο 2,8% φέτος - Η πρόβλεψη για το 2025

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ