ΧΑΚ: Εκτίναξαν τον τζίρο οι μετοχές της Ελληνικής - €3.5 εκατ. συναλλαγές

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε χθες κέρδη 0,02%, κλείνοντας στις 86,34 μονάδες - Ο ημερήσιος τζίρος εκτινάχθηκε στο €3.946.013,30 ως αποτέλεσμα των μεγάλων πακέτων μετοχών που διακινήθηκαν για τις μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας

Αμελητέα αύξηση σημείωσε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 0,04%, κλείνοντας στις 142,16 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε κέρδη 0,02%, κλείνοντας στις 86,34 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος εκτινάχθηκε στο €3.946.013,30 ως αποτέλεσμα των μεγάλων πακέτων μετοχών που διακινήθηκαν για τις μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία πραγματοποίησε συναλλαγές συνολικής αξίας πέραν των €3,5 εκ.

Ανοδικά κινήθηκαν η Εναλλακτική Αγορά και τα Ξενοδοχεία με 1,02% και 0,35% αντίστοιχα. Αντίθετα, η Κύρια Αγορά και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν πτώση σε ποσοστό 0,35% και 1,12% αντίστοιχα.

Σχεδόν €4 εκατ. οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας 

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €3.552.292,99 (τιμή κλεισίματος €2,30  - πτώση 0,43%), της Τράπεζας Κύπρου με €202.704,20 (τιμή κλεισίματος €3,54 - άνοδος 0,28%), οι τίτλοι της Logicom με €97.440 (τιμή κλεισίματος €3 - χωρίς μεταβολή), οι τίτλοι της Demetra Holdings με €31.100,13 (τιμή κλεισίματος €0,87 - πτώση 1,14%) και οι τίτλοι της Salamis Tours με €18.056 (τιμή κλεισίματος €3,60  - χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 132.

Προφορική εξέταση για χρηματιστηριακούς εκπροσώπους

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ανακοινώνει προς ενημέρωση των προσώπων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα για να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους χρηματιστηριακών εκπροσώπων του ΧΑΚ, ότι θα διοργανώσει προφορική εξέταση στα γραφεία του στις 21 Μαρτίου 2024. Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν μόνο όσοι είχαν εγκριθεί στο παρελθόν να ενεργούν ως χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και δεν είναι τώρα εγγεγραμμένοι στον ειδικό κατάλογο των πιστοποιημένων χρηματιστηριακών εκπροσώπων ΧΑΚ.

Για συμμετοχή στην πιο πάνω προφορική εξέταση θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν γραπτό αίτημα με θέμα «Συμμετοχή στη προφορική εξέταση» στην ηλεκτρονική διεύθυνση ~info@cse.com.cy, το αργότερο μέχρι τις 11 Μαρτίου 2024, να αποστείλουν αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας τους, όπως επίσης και τα πλήρη στοιχεία τους για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου).

Επίσης, πρέπει να καταβάλουν στο Χρηματιστήριο, το προβλεπόμενο τέλος των €90  ανά συμμετέχοντα, κατά την υποβολή της γραπτής αίτησης και να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα  με τo άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ως πιστοποιημένα πρόσωπα. 

Το προβλεπόμενο δικαίωμα για την προφορική εξέταση, θα μπορεί να κατατίθεται στους πιο κάτω λογαριασμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου:

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, BCYPCY2N, 0120-05-020334-00, CY83-0020-0120-0000-00050203-3400 

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, HEBACY2N, 106-11-03387900, CY07 0050 0106 0001 0611 0338 7900 

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων, τα θέματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι οι α) Κανόνες Συναλλαγών (ΚΔΠ 409/2006 όπως τροποποιήθηκε), Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του ΧΑΚ, β) Κανονιστική Απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ για τα Μέλη του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 346/2020), γ) απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ σύμφωνα με το Άρθρο 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων (ΚΔΠ 166/2005 όπως τροποποιήθηκε) - Κώδικας Συμπεριφοράς Μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22712300 στο Τμήμα Συναλλαγών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Αέρας αισιοδοξίας για οικονομία και εργαζόμενους το επόμενο 12μηνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ