ΙδΕΚ: Διοχετεύει €930.000 σε επιχειρήσεις για ανάπτυξη νέων προϊόντων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις €930.000 για υποστήριξη 31 επιχειρήσεων.

Nέο πρόγραμμα «Ενίσχυση Ικανότητας Επιχειρήσεων για Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων» που δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν 30 ή περισσότερους υπαλλήλους να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό και να αναπτύξουν νέα προϊόντα/υπηρεσίες ανακοίνωσε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΙδΕΚ, θα ακολουθηθεί απλοποιημένη διαδικασία υποβολής προτάσεων και ταχεία διαδικασία αξιολόγησης. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις μπορούν να συμπεριλάβουν τις σχετικές δαπάνες των έργων στις οικονομικές τους καταστάσεις, ως δαπάνες έρευνας και καινοτομίας, για την εξασφάλιση φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις €930.000 για υποστήριξη 31 επιχειρήσεων.

Για τη διαδικασία υποβολής της κάθε πρότασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν στην πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του ΙδΕΚ.

Σημειώνεται ότι ο Συντονιστής Έργου και ο ανάδοχος φορέας θα πρέπει να έχουν εγγραφεί εκ των προτέρων και πως η πρώτη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 19η Ιουλίου 2024, ώρα 13:00 και η τελική καταληκτική ημερομηνία η 9η Οκτωβρίου 2024, ώρα 13:00.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Next GenerationEU και υλοποιείται κάτω από τον άξονα πολιτικής «Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας».

Διαβάστε επίσης: Κομισιόν: Ικανή να αποπληρώνει το χρέος της η Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ