Συμμετοχή του TΕΠΑΚ σε έργο για ψηφιακό μετασχηματισμό ναυτιλιακής βιομηχανίας

Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ) με 2,8 εκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια πρόσκλησης για την ανάπτυξη Στρατηγικών Ερευνητικών Υποδομών

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (TΕΠΑΚ) συμμετέχει σε νέο έργο στρατηγικής ερευνητικής υποδομής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας (MDigi-I)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ πρόκειται για το έργο Ερευνητική Υποδομή Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας (MDigi-I), το οποίο χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ) με 2,8 εκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια πρόσκλησης για την ανάπτυξη Στρατηγικών Ερευνητικών Υποδομών.

Το MDigi-I είναι ένα τριετές έργο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, με στόχο τη δημιουργία της εθνικής στρατηγικής υποδομής για την Κύπρο και για την προώθηση της έρευνα και καινοτομίας για την ψηφιακοποίησης της ναυτιλίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 11 εταίρους με συντονιστή τον Δρ Ιωάννη Κυριακίδη, Διευθυντή Έρευνας για τη Θαλάσσια Τεχνολογία από το Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI) στους οποίους περιλαμβάνεται και το ΤΕΠΑΚ.

«Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια νέα υποδομή έρευνας που θα προωθήσει συνεργίες και θα παράσχει τα μέσα για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση τεχνολογιών ψηφιακοποίησης της ναυτιλίας που θα βελτιώσουν την ασφάλεια, την προστασία και την αποδοτικότητα για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων Ναυτιλίας - Θαλάσσιας Μεταφοράς, μια από τις βασικές προτεραιότητες που ορίζονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy)», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι «η προτεινόμενη υποδομή έρευνας θα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα Κέντρο Αριστείας στην ανάπτυξη, δοκιμή, επικύρωση, επίδειξη και εκπαίδευση τεχνολογιών ψηφιακοποίησης της ναυτιλίας, γίνοντας ο πυρήνας της πολυεπιστημονικής έρευνας, καινοτομίας και πρακτικών δραστηριοτήτων εφαρμογής για τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές».

Επίσης, θα παρέχει πρόσβαση στους απαραίτητους φυσικούς χώρους, εξοπλισμό, υπηρεσίες, ανθρώπινους πόρους και το δίκτυό του για να επιτρέψει σε άτομα και οντότητες να διεξάγουν έρευνα και να προωθούν την καινοτομία σε θεωρία και μεθόδους τόσο για υλικό (IoT) όσο και λογισμικό (επεξεργασία σήματος, AI/ML) με εφαρμογές για έξυπνα και συνδεδεμένα πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις, ψηφιακά δίδυμα, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και ψηφιακές πλατφόρμες.

Αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα υποστηρίξει την από κοινού ανάπτυξη και ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και θα διευκολύνει συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους, οργανώσεις και κυβερνο-φυσικά συστήματα.

Τα περιουσιακά στοιχεία της υποδομής, συνολικού κόστους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, θα οργανωθούν σε προσβάσιμα πειραματικά πεδία και εργαστήρια, τα οποία περιλαμβάνουν τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, το Λιμάνι Λεμεσού, το CMMI Maritime IoT Laboratory και τα πλωτά εργαστήρια της Columbia Shipmanagement.

Περισσότερες πληροφορίες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο : https://www.mdigii.eu/.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Εκατοντάδες εκατομμύρια παίχτηκαν σε στοιχήματα στην Κύπρο το 2023 (Στοιχεία)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ