Την ενίσχυση της συνεργασίας τους συζήτησαν CIFA και ΕΚΚ

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα σημαντικά ζητήματα που μπορούν να ωφελήσουν τα μέγιστα τον τομέα των Επενδυτικών Ταμείων και στα οποία περιλαμβάνονται ο υπό συζήτηση στη Βουλή νόμος που διέπει τις διοικητικές υπηρεσίες (administration) των Επενδυτικών Ταμείων και οι απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης

Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την προώθηση αμοιβαίων στόχων σε σχέση με τον τομέα των Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο, συναντήθηκαν την περασμένη βδομάδα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου (CIFA), με τον Πρόεδρο Γιώργο Θεοχαρίδη, τον αντιπρόεδρο Γιώργο Καρατζιά κι άλλα στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Σε ανακοίνωση ο CIFA αναφέρει ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στα σημαντικά ζητήματα που μπορούν να ωφελήσουν τα μέγιστα τον τομέα των Επενδυτικών Ταμείων και στα οποία περιλαμβάνονται «ο υπό συζήτηση στη Βουλή νόμος που διέπει τις διοικητικές υπηρεσίες (administration) των Επενδυτικών Ταμείων και οι απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης που πρόκειται να επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία για την εγγραφή νέων RAIF, σηματοδοτώντας ένα ακόμα βήμα προς ένα πιο δυναμικό και προσβάσιμο επενδυτικό περιβάλλον στην Κύπρο».

Αναφέρει ότι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που συζητήθηκε, αφορούσε στην επικείμενη ολοκλήρωση του Νόμου περί Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Partnership Law) και προσθέτει ότι «η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα προσφέρει αυξημένη ευελιξία και ανταγωνιστικότητα στο τομέα, ευθυγραμμίζοντάς τον περαιτέρω με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα στελέχη της Επιτροπής ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του CIFA για τη νέα Οδηγία Κατηγοριοποίησης των ΟΕΕ (Classification Directive) η οποία θα υιοθετηθεί και θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την επίσημη δημοσίευση της AIFMD II.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι ενημέρωση έγινε και σε σχέση με τις τροποποιήσεις στην AIFMD II και ιδιαίτερα για την άδεια διορισμού, υπό προϋποθέσεις, θεματοφύλακα που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί εντός 24 μηνών από τη δημοσίευσή της.

«Η έγκριση του depository passporting αποτελεί μία σημαντική παράμετρο, η οποία οδηγεί σε μια νέα εποχή διασυνοριακών επενδυτικών ευκαιριών και μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους ανάπτυξης για τον τομέα και στην Κύπρο, διευκολύνοντας την επέκταση των Ταμείων που είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο, σε ολόκληρη την ΕΕ και ενισχύοντας τη θέση της χώρας ως κορυφαίου επενδυτικού προορισμού», προσθέτει.

Ο CIFA αναφέρει πως ο αντιπρόεδρος της ΕΚΚ ανέφερε ότι για να εναρμονιστεί το κυπριακό νομικό πλαίσιο με τις αναθεωρημένες διατάξεις της AIFMD II, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην επαναξιολόγηση της εθνικής νομοθεσίας για τα Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων και τους Διαχειριστές Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα εκδοθούν σχετικά έγγραφα διαβούλευσης.

Κατά τη συζήτηση, σύμφωνα με τον CIFA, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις εξελίξεις και τους κανονισμούς γύρω από θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Αναφέρει ότι σ’ αυτό το πλαίσιο, εξετάστηκε το ενδεχόμενο διοργάνωσης από κοινού εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα μέλη του CIFA, αξιοποιώντας την υποστήριξη και την τεχνογνωσία της εποπτικής Αρχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πρόεδρος του CIFA, Μαρία Παναγιώτου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τα στελέχη της Επιτροπής για τη διαχρονική συνεργασία και την εποικοδομητική εποπτεία, παράγοντες οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την ανάπτυξη ενός ισχυρού, διαφανούς και με ευοίωνες προοπτικές τομέα.

«Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για τον εποικοδομητικό διάλογο και το κοινό όραμα που αναπτύχθηκε μέσω της συζήτησής μας με τα στελέχη της Επιτροπής», δήλωσε η Πρόεδρος του CIFA, προσθέτοντας ότι «η δέσμευσή τους στην προώθηση ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογική επιτυχία και τη συνεχή ανάπτυξη της Κύπρου ως ανταγωνιστικού προορισμού για Επενδυτικά Ταμεία και διαχειριστές κεφαλαίων».

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αναγκαία η ανάπτυξη της Αγοράς Ομολόγων στο ΧΑΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ