Στο «ράφι» €3.7 εκατομμύρια για εργοδότηση αποφυλακισθέντων

Συνολικά 65 άτομα εργοδοτήθηκαν σε τρία χρόνια στο πλαίσιο του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων

Μόλις στο 6% ανέρχεται η αξιοποίηση του κονδυλίου μέσω του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων, που εφαρμόζεται τα τελευταία τρία χρόνια και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Την ώρα που το σχετικό κονδύλι αγγίζει τα €4 εκατομμύρια, το ποσό που έχει δαπανηθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται σε €258.632, αριθμός που αντιστοιχεί στην πρόσληψη 65 συνολικά ατόμων, παρά το γεγονός πως οι αιτήσεις άρχισαν να γίνονται δεκτές από τις 23 Οκτωβρίου του 2020. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω Σχεδίου επιδιώκεται η κοινωνική επανένταξη και η εργασιακή αποκατάσταση ατόμων που έχουν αποφυλακιστεί από τις Κεντρικές Φυλακές μέσω της παροχής κινήτρων σε εργοδότες για την πρόσληψή τους. 

Όπως αποκαλύπτει επιστολή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου προς τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργο Κουκουμά “Το ποσό που έχει δαπανηθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται σε €258.632, μέσω της συμμετοχής 65 εργοδοτών που δραστηριοποιούνται κυρίως στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και έχουν προσλάβει αντίστοιχο αριθμό αποφυλακισθέντων”, διευκρινίζοντας πως αντιστοιχεί ένα αποφυλακισθέν πρόσωπο για έκαστο εργοδότη. 

Ο κ. Παναγιώτου επισήμανε πως ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα €4.000.000 και η χορηγία παραχωρείται για 24 μήνες πλήρους ή μερικής απασχόλησης. “Με βάση τη μονάδα κόστους, η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για τους 24 μήνες ανέρχεται σε €20.640”,  διεμήνυσε, ποσό δηλαδή που αντιστοιχεί σε €860 ανά μήνα. 

Στα €920 ο μέσος όρος απολαβών

Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Κουκουμά αναφορικά με τη διάρκεια απασχόλησης και τα ποσά γύρω από τις μηνιαίες απολαβές των αποφυλακισθέντων που επωφελήθηκαν από το σχέδιο, ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε πως “ο μέσος όρος διάρκειας εργοδότησης είναι 16 μήνες, ενώ o μέσος όρος των καθαρών μηνιαίων απολαβών των αποφυλακισθέντων προσώπων που συμμετέχουν στο Σχέδιο κυμαίνεται σε €920”. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε πως ο υψηλότερος καθαρός μισθός ανέρχεται σε €1.402 και ο χαμηλότερος σε €767. 

“Όταν προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2020, το Σχέδιο προέβλεπε ότι το ύψος του μισθού που θα καταβάλλεται στα αποφυλακισθέντα πρόσωπα δεν θα είναι χαμηλότερο από αυτό που προνοούνταν κατά τον ουσιώδη χρόνο από το Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό και την ανάλογη αναπροσαρμογή σε έξι μήνες”, πρόσθεσε. 

“Περαιτέρω”, συμπλήρωσε, “το Σχέδιο καθόριζε ότι η εν λόγω πρόνοια ισχύει ακόμη και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα, στο οποίο προσλαμβάνεται το αποφυλακισθέν πρόσωπο, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που καλύπτει το Διάταγμα. Νοείται ότι οι σχετικές πρόνοιες του Σχεδίου έχουν επικαιροποιηθεί, ώστε να συνάδουν με το περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022 που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023”.

Επισήμανε ακόμη, ότι για την πλειονότητα των δικαιούχων δεν έχει ακόμη παρέλθει η περίοδος των 24 μηνών.

Βραδεία, αλλά θετική η αξιοποίηση του Σχεδίου

Σε ερώτηση του κ. Κουκουμά για το κατά πόσο έχουν εντοπιστεί από το Τμήμα Εργασίας ή έχουν αναφερθεί από επωφελούμενους και δικαιούχους οποιαδήποτε προβλήματα ή αδυναμίες του Σχεδίου, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε πως “παρά τη βραδεία και σταδιακή αύξηση στην αξιοποίηση του Σχεδίου, αυτό παρουσιάζεται να βοηθά τους αποφυλακισθέντες να ενσωματωθούν στην κοινωνία, με την απασχόλησή τους να αποτελεί ευκαιρία και έναυσμα για την ανάπτυξη μιας θετικής ταυτότητας και ενσωμάτωσης στην κοινωνία”.

Αναλύοντας τους λόγους πίσω από τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους κινείται το Σχέδιο, ο Υπουργός Εργασίας έκανε λόγο για τις συνθήκες πανδημίας που επικρατούσαν κατά την προκήρυξη του Σχεδίου καθώς και την ταυτόχρονη προκήρυξη άλλων δύο Σχεδίων μισθολογικής επιδότησης [Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων και το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training - ΝΕΕΤs)]. 

Επιπρόσθετα, εστίασε στα θετικά του Σχεδίου, υπογραμμίζοντας ότι “η συμμετοχή στο Σχέδιο παρέχει στους αποφυλακισθέντες τόσο τη δυνατότητα ανάληψης επαγγελματικής ευθύνης και ανάπτυξης οικονομικής ασφάλειας, όσο και την ευκαιρία ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης, εφόσον τους παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να εκπαιδευτούν και να εξελιχθούν προσωπικά”.

Τέλος, επισήμανε ότι επιτυγχάνεται ένας εκ των κυριότερων στόχων του Σχεδίου, δηλαδή η αύξηση της κοινωνικής αποδοχής των αποφυλακισθέντων. 

“Η επανένταξή τους στην κοινωνία μέσω της απασχόλησης παρουσιάζεται να συντείνει στην αλλαγή αρνητικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων και συμβάλλει καταλυτικά στη διαδικασία αποκατάστασής τους και κοινωνικής επανένταξής τους”, εξήγησε.

Δρομολογούνται τροποποιήσεις 

Παράλληλα, ο Υπουργός Εργασίας μίλησε για τροποποιήσεις που βρίσκονται αυτή την περίοδο υπό σχεδιασμό. 

“Θεωρώντας πως το Σχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των αποφυλακισθέντων να οικοδομήσουν μια θετική και παραγωγική ζωή, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης του Σχεδίου”, ανέφερε.  

Σκοπός, είναι όπως περιέγραψε, να παρέχεται η δυνατότητα εργοδότησης όχι μόνο αποφυλακισθέντων προσώπων, ως ισχύει μέχρι στιγμής, αλλά και προσώπων, τα οποία για ορισμένο διάστημα πριν την πλήρη και οριστική αποφυλάκισή τους εντάσσονται στο μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιόλι), σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φυλακών Νόμου ή αποφυλακίζονται μέσω του Συμβουλίου Αποφυλάκισης επ’ αδεία και βρίσκονται στην ελεύθερη κοινωνία μέχρι την ολοκλήρωση της ποινής τους. 

Εντείνουν τις προσπάθειες ΟΕΒ - Υπ. Δικαιοσύνης 

ΟΕΒ και Υπ. Δικαιοσύνης υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης, βάσει του οποίου υλοποιήθηκε σειρά ενεργειών με γνώμονα την στήριξη προσώπων που έχουν αποφυλακιστεί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να δημιουργήσει, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ένα σύντομο πληροφοριακό ζωντανό πρόγραμμα (βίντεο), στο οποίο θα συμμετέχουν αποφυλακισθέντες καθώς και οι εργοδότες τους,  με σκοπό να περιγράψουν την μέχρι σήμερα εμπειρία τους από την συμμετοχή τους στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας. 

Το πρόγραμμα, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, αναμένεται να μεταδοθεί στα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με σκοπό να μεγιστοποιήσει την ενημέρωση των επιχειρήσεων/οργανισμών για τα οφέλη συμμετοχής στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων, ενώ ήδη η ΟΕΒ, απηύθυνε κάλεσμα στα μέλη της της να λάβουν μέρος. 

Πίσω στο κελί 667 αποφυλακισθέντες σε 5 χρόνια 

Εντούτοις, η αποτελεσματικότητα των δράσεων μοιάζει περιορισμένη, με τους αρθμούς να προβληματίζουν. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσίευσε πρόσφατα σε εκτενές ρεπορτάζ της η «Σ», 667 συνολικά αποφυλακισθέντες επέστρεψαν στο κελί την τελευταία 5ετία. 

Διαβάστε επίσης: Χωρίς πιστοποιητικό έγκρισης σχεδόν 80 κτίρια κρατικών υπηρεσιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ