Χάος στο ΓεΣΥ - Αγοράζουμε μέχρι και 3000% πιο ακριβά ιατρικά αναλώσιμα

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προχώρησε σε καταρτισμό του σχετικού καταλόγου για τα αναλώσιμα με αδιαφανείς διαδικασίες, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Μέχρι και 30 φορές πιο ακριβά αγοράζουμε τα ίδια προϊόντα μέσω ΓεΣΥ σε σχέση με το τι πλήρωνε το Υπουργείο Υγείας εώς το 2018 για ενδονοσοκομειακά αναλώσιμα λόγω "των ανεπαρκών ελέγχων και αδιαφανών διαδικασιών" που εφαρμόζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Αυτό ανάμεσα σε άλλα υποδεικνύει η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία διερευνά τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και δημοσιοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Από 9% μέχρι 2.961% πιο υψηλές τιμές πληρώνει εν τέλει ο φορολογούμενος

Σύμφωνα με την Έκθεση διαπιστώνεται μια πολύ μεγάλη διαφορά στις αντίστοιχες τιμές του ΟΑΥ με αυτές του Υπουργείου Υγείας για τα ίδια προϊόντα, με αυτές του ΟΑΥ να παρουσιάζονται κατά πολύ αυξημένες, με διαφορές που κυμαίνονται από 9% μέχρι και 2.961% πιο υψηλές.

Ο ΟΑΥ, δηλαδή, βασίστηκε σε αξιολογήσεις που είχαν γίνει από το Υπουργείο Υγείας πριν το 2018 ούτως ώστε να καταρτίσει τον νέο κατάλογο των προϊόντων χωρίς να προβεί στις όποιες νέες αξιολογήσεις ούτε σε διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές και τις εταιρείες εισαγωγής ιατρικών εξοπλισμών για τις τιμές του σχετικού καταλόγου. 

Βάσει των συνημμένων εγγράφων της Έκθεσης της ΕΥ η κρανιοπλαστική με τοποθέτηση αυτομοσχεύματος κοστίζει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας 1.050 ευρώ ενώ εώς το 2018 το Υπουργείο Υγείας πλήρωνε 34 ευρώ καταγράφοντας αύξηση 1.016 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση 2.961%.

Για εξωτερική παροχέτευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού το Υπουργείο Υγείας πλήρωνε 63 ευρώ εώς πριν 4 χρόνια, ενώ ο ΟΑΥ πληρώνει 657 ευρώ, δηλαδή 1042,86% περισσότερα.

Το Υπουργείο Υγείας διαφωνεί με τα επιχειρήματα του ΟΑΥ

Στην Έκθεση επισυνάπτεται η απαντητική επιστολή του ΟΑΥ με τα σημεία τα οποία θέτει για να δικαιολογήσει τις ψηλότερες τιμές από αυτές του Υπουργείου Υγείας, σημεία που ωστόσο καταρρίπτει το ίδιο το Υπουργείο Υγείας σε αλληλογραφία που είχε με την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όπως επισημάνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Έκθεσή της η διαδικασία καθορισμού των τιμών του καταλόγου έπεται ειδικής ιατρικής αξιολόγησης των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτόν και αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης αρμοδίων οργάνων, και όχι καθορισμού τους με βάση την αξιολόγηση και τις τιμές άλλης αρχής, στην προκειμένη περίπτωση του Υπουργείου Υγείας, όπως έπραξε ο ΟΑΥ, στη βάση μάλιστα υψηλότερων τιμών από αυτές που αγόραζε το Υπουργείο Υγείας, βασιζόμενο σε δικές του παραδοχές με τις οποίες μάλιστα διαφωνεί το ίδιο το Υπουργείο, και οι οποίες είναι, κατά την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ατεκμηρίωτες.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία οι τιμές του καταλόγου Ζ θα μπορούσαν με πιο ορθολογιστική και δομημένη διαδικασία και με πιο έγκαιρες ενέργειες εκ μέρους του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας να ήταν χαμηλότερες, με βάση και τις αντίστοιχες τιμές του Υπουργείου Υγείας.

Τονίζει ότι η διαδικασία που ακολούθησε ο ΟΑΥ δεν χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της διαφάνειας ώστε μέσω υγιούς ανταγωνισμού να διασφαλίσει τις κατά το δυνατόν χαμηλότερες υπό τις περιστάσεις τιμές, προς όφελος των ασφαλιζόμενών του, διατηρώντας ταυτόχρονα και τα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ