Γήρανση του πληθυσμού δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της Απογραφής του 2021

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της Απογραφής για τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Κύπρου - Οι πληθυσμοί ανά επαρχία, ηλικία και υπηκοότητα.

Γήρανση του πληθυσμού δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από την απογραφή του 2021 με τα άτομα άνω των 65  ετών να είναι περισσότερα από αυτά κάτω των 15 ετών ενώ παράλληλα έχει μειωθεί κατά 35% ο πληθυσμός του μέσου νοικοκυριού το 2021 σε σχέση με το 1975.

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η απογραφή πληθυσμού εδώ και ένα χρόνο η Στατιστική Υπηρεσία έχει προβεί σε ανακοινώσεις των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της σχετικά με την Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών 2021.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών του 2021, ο πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου 2021 ανήλθε στις 918.100, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 (840.400). Ποσοστό 48,6% του πληθυσμού ήταν άντρες και 51,4% ήταν γυναίκες.

Πληθυσμός κατά Επαρχία - Στην Πάφο η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού

Ο πληθυσμός που καταγράφηκε στην επαρχία Λευκωσίας ήταν 351.600 άτομα και αποτελούσε ποσοστό 38% στον συνολικό πληθυσμό, στην επαρχία Λεμεσού 258.900 (28%), στην επαρχία Λάρνακας 154.200 (17%), στην επαρχία Πάφου 101.900 (11%) και στην επαρχία Αμμοχώστου 51.500 (6%).

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού κατά επαρχία.

Η επαρχία Πάφου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το 2011, με ποσοστό 15,4% και στη συνέχεια η Αμμόχωστος με ποσοστό 10,5%. Η επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 10,0%, η επαρχία Λάρνακας 7,7% και η επαρχία Λευκωσίας 7,5% (Πίνακας 1).

Πληθυσμός κατά Ηλικία - Περισσότεροι οι πάνω τον 65 παρά κάτω των 15

Το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών ανέρχεται στο 15,9%. Το ποσοστό ατόμων 15-64 ετών ανέρχεται στο 67,4% και το ποσοστό ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στο 16,7%. Το ποσοστό ατόμων 65 ετών και άνω, έχει ξεπεράσει το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών, χαρακτηριστικό της τάσης γήρανσης του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη τάση παρατηρείται και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν επίσης χαρακτηριστικά γήρανσης.

Πληθυσμός κατά Υπηκοότητα

Ο συνολικός αριθμός ξένων υπηκόων ανέρχεται στις 193.300 και αντιστοιχεί στο 21,1% του συνολικού πληθυσμού. Η επαρχία Πάφου κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων υπηκόων ως προς τον συνολικό πληθυσμό της επαρχίας (38%). Στην επαρχία Λεμεσού το ποσοστό ξένων ανέρχεται στο 20,5% και στην επαρχία Λάρνακας στο 18,9%. Στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας οι ξένοι υπήκοοι αποτελούν το 18,6% και 17,9% του πληθυσμού της επαρχίας, αντίστοιχα (Πίνακας 2).

Μέσο Μέγεθος Νοικοκυριού

Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού παρουσιάζει σταδιακή μείωση, φθάνοντας στα 2,6 άτομα ανά νοικοκυριό κατά το 2021, σε σύγκριση με 4,0 άτομα που καταγράφηκαν στην Απογραφή 1976, 3,2 άτομα στην Απογραφή 1992 και 2,8 άτομα στην τελευταία Απογραφή Πληθυσμού (2011).

Σε επίπεδο επαρχίας, το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος νοικοκυριού καταγράφεται στην επαρχία Αμμοχώστου, ενώ το μικρότερο μέγεθος στην επαρχία Πάφου (Πίνακας 3).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ