Άδειες οικοδομής για 901 οικιστικές μονάδες εκδόθηκαν στις αρχές του 2022

Με τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2022 αναμένεται να ανεγερθούν 901 οικιστικές μονάδες.

Αύξηση κατά 13,8% κατέγραψαν οι άδειες οικοδομής κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2022 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 ενώ οι εκδοθείσες άδειες οικοδομής αφορούν 901 νέες οικιστικές μονάδες.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Φεβρουάριο 2022 ανήλθε στις 774. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €228,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 189,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 901 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022, εκδόθηκαν 1.309 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.150 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 13,8%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 19,2% και το συνολικό εμβαδόν κατά 16,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,9%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ