"Να διορθώσουμε τις αδικίες που υπάρχουν σε βάρος δανειοληπτών"

Τι προνοεί η νέα πρόταση νόμου που καταθέτουν οι βουλευτές Παύλος Μυλωνάς, Ζαχαρίας Κουλίας και Χρίστος Ορφανίδης για τα δικαιώματα των ενυπόθηκων οφειλέτων.

Κατατέθηκε πρόταση νόμου από τρεις βουλευτές του ΔΗΚΟ με σκοπό να "διορθωθεί μια στρέβλωση όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης" και ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη να προσφύγει σε δικαστήριο για να υποβάλει αίτηση ειδικού απαγορευτικού διατάγματος σε περίπτωση που η Τράπεζα προχωρεί σε διαδικασίες εκποίησης του ακινήτου του.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς προέβη σε έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με την πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί και αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τον ίδιο, τον Ζαχαρία Κουλία και τον Χρίστο Ορφανίδη.

Η ανακοίνωση ακολουθεί αυτούσια:

Με πρόταση νόμου επιχειρούμε να διορθώσουμε μία στρέβλωση όσον αφορά στην απονομή της δικαιοσύνης, τόσο πρακτικά όσο και ηθικά. Δικαιοσύνη απονέμουν μόνο τα δικαστήρια, ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στα χέρια των δανειοληπτών, η ασυδοσία και οι μηχανισμοί του συστήματος δεν επιτρέπουν στους πολίτες να πολεμήσουν για την απονομή της δικαιοσύνης διεκδικώντας τις περιουσίες τους. Η πρότασή μας κατατέθηκε για τους πιο πάνω λόγους.

Σκοπός της είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη να προσφύγει σε αρμόδιο δικαστήριο και να υποβάλει αίτηση έκδοσης ειδικού απαγορευτικού διατάγματος για αναστολή της σκοπούμενης πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου ή για παραμερισμό της ειδοποίησης πώλησης, αμφισβητώντας είτε το ποσό της οφειλής είτε τη νομιμότητα της υποθήκης. Η πρόταση κατατέθηκε από εμένα, τον Ζαχαρία Κουλία και τον Χρίστο Ορφανίδη.

Πριν από δύο χρόνια με πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ είχαμε πετύχει ο δανειολήπτης να διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Η πρότασή μας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κρίνοντας την πρόταση νόμου ως αντισυνταγματική, την ανέπεμψε στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα ότι η υπό αναφορά πρόταση νόμου δεν καταστρατηγεί το Σύνταγμα. Δυστυχώς, όμως, τόσο το γραφείο του Επιτρόπου όσο και η Κεντρική Τράπεζα δεν εφάρμοσαν στο μέτρο που θα έπρεπε τη σχετική νομοθεσία. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Επίτροπος είχε δηλώσει ότι θα προχωρούσε σε προσλήψεις προσωπικού σε όλες τις επαρχίες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον τεράστιο όγκο εργασίας, κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει.

Ο πολίτης πρέπει να διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αντίδρασης στην περίπτωση εκποίησης της περιουσίας του. Ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε είναι αν διασφαλίσουμε το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Ευελπιστούμε σύντομα να προωθηθεί προς ψήφιση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ