Σεντένο: Θα χρησιμοποιηθούν πόροι του ESM

Οι όροι και οι  προϋποθέσεις χρήσης της προληπτικής πιστωτικής γραμμής ECCL του ESM για την ενίσχυση των Κρατών Μελών στην απόκρισή τους στην κρίση που δημιουργεί η πανδημία του COVID19 θα είναι "δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης", "σύμφωνοι με την ιδιαίτερη φύση της κοινής πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας", αναφέρει σε επιστολή τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο

Aναλυτικά η επιστολή του προέδρου του Eurogroup προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταγράφει τα εξής:

"Οι οικονομικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι ο COVID-19 και τα επείγοντα μέτρα περιορισμού έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης της οικονομίας. Ως εκ τούτου, συμφωνήσαμε για την επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστούν και να διευρυνθούν οι συμφωνημένες δράσεις μας για την υποστήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων μας. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει περαιτέρω ενισχύσεις διακριτικής ευχέρειας και συντονισμένη δράση, με σχεδιασμένα, κατά περίπτωση μέτρα για να είναι έγκαιρα, προσωρινά και στοχοθετημένα", αναφέρει ο Μ.Σεντένο. 

"Τα συγκεκριμένα βήματα που έχουμε ήδη λάβει μετά την τηλεδιάσκεψη της Ευρωομάδας της 16ης Μαρτίου είναι ενθαρρυντικά σημάδια της ικανότητας των Κρατών Μελών να αντεπεξέλθουν στην πρόκληση με συντονισμένο τρόπο. Το συνολικό ποσό των διακριτικών δημοσιονομικών μέτρων των Κρατών Μελών διπλασιάστηκε σε 2% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ, ενώ τα προγράμματα στήριξης της ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους αυξήθηκαν σε ποσοστό άνω του 13% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ, από 10%. Πρόκειται για σαφή αύξηση της δημοσιονομικής μας αντίδρασης", καταγράφει.

"Αυτή η συνολική δημοσιονομική ανταπόκριση υποστηρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ευελιξία για τα δημόσια οικονομικά, η Κομισιόν ενεργοποίησε τη γενική ρήτρα διαφυγής και οι Υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτό στις 23 Μαρτίου. Αυτό θα δώσει στους εθνικούς προϋπολογισμούς τη δυνατότητα να στηρίξουν τον τομέα της υγείας και την πολιτική προστασία, να εφαρμόσουν τα συμφωνημένα στοιχεία της δημοσιονομικής μας στρατηγικής και να επιτρέψουν την πλήρη λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών", καταγράφει ο Πρόεδρος του Eurogroup.

"Εκτός από τη δημοσιονομική ανταπόκριση, οι αποφάσεις που έλαβε η ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα παρείχαν ένα ισχυρό στοιχείο διαβεβαίωσης και τις χαιρετίσαμε ομόφωνα. Η αυξημένη επαγρύπνηση παραμένει σημαντική και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με συντονισμένο τρόπο", σημειώνει ο Μ.Σεντένο.

"Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η Κομισιόν εξέδωσε ένα ειδικό προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την επιτάχυνση της δημόσιας στήριξης προς τις εταιρείες προκειμένου να μετριάσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες συνθήκες ισότητας στην ενιαία αγορά", αναφέρει.

Συμπληρώνει δε ότι "πραγματοποιήθηκαν πλέον συζητήσεις για τη διάθεση πρόσθετων πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συμπλήρωση των εθνικών μας μέτρων, την ενίσχυση της συνεργασίας και την απόδειξη κοινού σκοπού και αλληλεγγύης".

"Έχει ξεκινήσει η ταχεία νομοθετική εργασία για να καταστεί λειτουργική η πρωτοβουλία επένδυσης Corona Response Investment Initiative. Η πρωτοβουλία αυτή θα επιτρέψει την κινητοποίηση 37 δισ. Ευρώ για την υποστήριξη των επειγόντων πρωτοβουλιών των κρατών μελών", υπενθυμίζει ο Μ.Σεντένο.

"Εκτός από την αξιολόγηση της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε στην εφαρμογή των πράξεων που ανακοινώθηκαν σε προηγούμενες συνεδριάσεις, σημειώσαμε επίσης σημαντική πρόοδο όσον αφορά τις πρόσθετες μορφές υποστήριξης που θα μπορούσαν να διατεθούν", σημειώνει.

Ανακοινώνει δε στους ηγέτες ότι "ειδικότερα, συμφωνήσαμε ευρέως ότι οι σημαντικοί πόροι του ESM θα πρέπει να συμβάλλουν στη συντονισμένη ανταπόκρισή μας και μπορώ να αναφέρω ότι υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί ο ΕSM, όπως απαιτείται, κατά τρόπο συνεπή με την εξωτερική συμμετρική φύση του σοκ του COVID-19".

"Υπήρξε ευρεία υποστήριξη για να διατεθεί ένα μέτρο διασφάλισης για την αντιμετώπιση της κρίσης πανδημίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης ESM, με βάση το πλαίσιο της υφιστάμενης πιστωτικής γραμμής ενισχυμένων συνθηκών (ECCL)".

"Είμαστε ευρέως σύμφωνοι ότι η υποστήριξη για πανδημική κρίση αποτελεί σχετική εγγύηση για κάθε μέλος του ESM που επηρεάζεται από το συμμετρικό πανδημικό σοκ και ότι θα είναι διαθέσιμη σε όλους, με τους κατάλληλους τυποποιημένους όρους, με βάση την εκ των προτέρων αξιολόγηση των θεσμικών οργάνων", ξεκαθαρίζει. 

"Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την υγεία, υπήρξε ευρεία υποστήριξη για την εφαρμογή των εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φύση της κοινής πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας", αναφέρει στους ηγέτες. 

"Εάν αντληθεί το πιστωτικό όριο, η στήριξη του ESM θα χρησιμοποιηθεί ειδικά για το κόστος ανταπόκρισης στην επιδημία του κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την υγεία και των οικονομικών δαπανών", τονίζει.

"Μακροπρόθεσμα, τα μέλη πρέπει να επικεντρωθούν στην εξασφάλιση βιώσιμης πορείας", διευκρινίζει.

"Υπάρχει επίσης ευρεία συμφωνία ότι πρέπει να διατεθούν σημαντικοί πόροι για την υποστήριξη της κρίσης πανδημίας και ότι ο ESM θα μπορούσε να καθορίσει περίπου το 2% του ΑΕγχΠ των κρατών μελών ως δείκτη αναφοράς, το οποίο θα μπορούσε να προσαρμοστεί ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. Πρότεινα να το φέρουμε εις πέρας χωρίς καθυστέρηση και να αναπτύξουμε τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές πριν από το τέλος της επόμενης εβδομάδας", ανακοίνωσε ο Μ.Σεντένο.

"Η υποστήριξη της πανδημικής κρίσης από τον ESM θα ήταν ένα σημαντικό και έγκαιρο πρώτο βήμα βασισμένο σε υπάρχοντα μέσα. Η Ευρωομάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης που αντιμετωπίζουμε και για την προετοιμασία της οικονομικής ανάκαμψης, μεταξύ άλλων μέσω του ΕSM και της ΕΤΕπ (EIB)", καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ