Δεσμευτικές προσφορές για την ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου-Αιγύπτου

Η διασύνδεση EuroAfrica Interconnector είναι η «ηλεκτρική λεωφόρος» που διασυνδέει την Αίγυπτο με την Ευρώπη, μέσω της Κύπρου.

Η διασύνδεση EuroAfrica Interconnector θα ξεκινήσει από την Αίγυπτο και θα ακολουθήσει την υποθαλάσσια διαδρομή για να συνδεθεί στον σταθμό στην Κύπρο

Όπως αναφέρει το worldenergynews.gr, δεσμευτικές προσφορές από δύο προμηθευτές καλωδίων, για την υψηλής τάσης υποθαλάσσια διασύνδεση, έχει λάβει η EuroAfrica Interconnector, ο επίσημος φορέας υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Κύπρου.

Η διασύνδεση EuroAfrica Interconnector είναι η «ηλεκτρική λεωφόρος» που διασυνδέει την Αίγυπτο με την Ευρώπη, μέσω της Κύπρου, δημιουργώντας έναν ενεργειακό κόμβο για την Αφρική και τον αραβικό κόσμο.

Η διασύνδεση EuroAfrica Interconnector θα ξεκινήσει από την Αίγυπτο και θα ακολουθήσει την υποθαλάσσια διαδρομή για να συνδεθεί στον σταθμό στην Κύπρο.

Το τμήμα Αίγυπτος-Κύπρος θα είναι 498 χλμ. και το χαμηλότερο σημείο της υποθαλάσσιας διασύνδεσης θα φτάνει τα 2,200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η εξέλιξη έπεται της πρόσφατης ανακοίνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την έκδοση της τελικής άδειας κατασκευής για τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας Αιγύπτου-Κύπρου EuroAfrica Interconnector. Η έκδοση της σχετικής άδειας ανάβει το πράσινο φως για την κατασκευή του σταθμού μετατροπής HVDC, για τον οποίο η Siemens έχει επιλεγεί ως ο προτιμώμενος κατασκευαστής.

Ήδη, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εγκρίνει από τον Νοέμβριο του 2019 την πολεοδομική άδεια για το σταθμό μετατροπής HVDC με ισχύ 2.000 MW, καθώς και τα σημεία προσαιγιάλωσης του υποθαλάσσιου καλωδίου που συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου και της Αιγύπτου με την Ελλάδα (Κρήτη) και την ΕΕ.

Τον Ιούνιο του 2019, υπεγράφη η 33ετής συμφωνία μίσθωσης γης στο υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για την κατασκευή του σταθμού μετατροπής HVDC στην Κύπρο, με τον φορέα υλοποίησης του έργου να έχει την επιλογή να ανανεώσει τη μίσθωση για δύο ακόμη περιόδους 33 χρόνια το καθένα. Οι απαραίτητες περιβαλλοντικές, τεχνικές και άλλες μελέτες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και οι σχετικές άδειες έχουν ληφθεί από τις κυπριακές αρχές.

Το κόστος κατασκευής για την πρώτη φάση της διασύνδεσης Αιγύπτου-Κύπρου με δυνατότητα μεταφοράς 1000MW κατά το Στάδιο 1 εκτιμάται σε 1 δισ. ευρώ, με σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Η διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας (Κρήτη) θα τεθεί σε λειτουργία έως τον Δεκέμβριο του 2023 και παράλληλα με αυτήν, η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας Αιγύπτου-Κύπρου θα ολοκληρωθεί επίσης έως τον Δεκέμβριο του 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ