Βραβείο «Χρυσού Προστάτη του Περιβάλλοντος» στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού

Το βραβείο αφορά περιβαλλοντικές δράσεις και ενέργειες εντός και εκτός των εγκαταστάσεων.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ανακοινώνει την τιμητική διάκριση από τα Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς για το 2018, με το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος».

Στις δράσεις συμμετείχε το προσωπικό της εταιρείας, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κοινότητες, ΜΚΟ και άλλοι οργανισμοί. Βασικός σκοπός είναι η συνέργεια και ευαισθητοποίηση όλων για ένα καλύτερο αύριο.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού έχει δεσμευτεί για σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος, με βασική επιδίωξη την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές της. Η περιβαλλοντική πολιτική εφαρμόζεται και παρακολουθείται συνεχώς στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις, υποστηριζόμενη από κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές. 

Η αξιολόγηση των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς για το 2018, έγινε στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και εκπροσώπων των συνεργαζομένων φορέων. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία για προστασία του περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 και βασίζει τις δραστηριότητές της στη σωστή χρήση των πόρων της και στη διατήρηση καθαρού περιβάλλοντος.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ