Η κρίση επηρεάζει τις τράπεζες, προειδοποιεί η ΕΑΤ

Η κρίση αρχίζει να επηρεάζει την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών της ΕΕ, προειδοποιεί η ΕΑΤ

Οι δείκτες κεφαλαίων των τραπεζών διατηρήθηκαν σε καλά επίπεδα το β΄ τρίμηνο του 2020, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι η κρίση αρχίζει να επηρεάζει την ποιότητα του ενεργητικού, τονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η οποία δημοσίευσε σήμερα τον τριμηνιαίο πίνακα ελέγχου κινδύνων που καλύπτει τα δεδομένα του β΄ τριμήνου του τρέχοντος έτους και συνοψίζει τους κύριους κινδύνους και ευπάθειες του τραπεζικού τομέα της ΕΕ.
 
Σύμφωνα με την ΕΑΤ, η κερδοφορία συνέχισε την πτωτική της τάση το β΄ τρίμηνο, λόγω του αυξανόμενου κόστους κινδύνου.
 
Ειδικότερα, η ΕΑΤ αναφέρει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) σταμάτησαν την πολυετή πτωτική τους τάση, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση το τελευταίο τρίμηνο, ενώ, λόγω της αύξησης των συνολικών δανείων και προκαταβολών, ο δείκτης ΜΕΔ παρέμεινε περίπου σταθερός.
 
Αναφέρει επίσης ότι το κόστος κινδύνου παρέμεινε επίσης αυξημένο κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου και σημειώνει πως το μερίδιο των δανείων που βρίσκονται στο στάδιο 2 αυξήθηκε από 7% το πρώτο τρίμηνο σε 8,2% το δεύτερο τρίμηνο.
 
«Στο μέλλον, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει βασικός κίνδυνος εν μέσω της κρίσης που σχετίζεται με τον Covid-19», υπογραμμίζει.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αναφέρει ότι ο δείκτης CET1 αυξήθηκε το β΄ τρίμηνο κατά 30 μονάδες βάσης, σε 14,7%, καλύπτοντας περίπου το μισό της μείωσης που παρουσίασε το προηγούμενο τρίμηνο.
 
Σημειώνει πως η αύξηση του δείκτη κεφαλαίων υποστηρίχθηκε από τη μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (RWAs), η οποία οφειλόταν, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει η ΕΑΤ, σε ρυθμιστικά μέτρα όπως οι τροποποιήσεις για στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 
Αναφέρει επίσης ότι ο δείκτης μόχλευσης υποχώρησε ελαφρώς, από 5,2% το α΄ τρίμηνο σε 5,1% το β΄ τρίμηνο, λόγω της αύξησης του συνολικού ενεργητικού.
 
Επίσης, η ΕΑΤ αναφέρει ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) μειώθηκε περαιτέρω το β΄ τρίμηνο του 2020, σε 0,5% από 1,3% το πρώτο τρίμηνο.
 
Ενώ οι απομειώσεις δανείων ήταν ο βασικός παράγοντας για τη συρρίκνωση της κερδοφορίας, μειώθηκαν επίσης τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς και τα έσοδα από προμήθειες και χρεώσεις, τονίζει η ΕΑΤ.
 
Σημειώνει ότι ο λόγος κόστους προς έσοδα (CIR) μειώθηκε σημαντικά από 71,8% σε 66,7%.
 
Οι αυξημένες απομειώσεις δανείων, σύμφωνα με την ΕΑΤ, πιθανότατα θα παραμείνουν ο βασικός αντίκτυπος στην κερδοφορία των τραπεζών, με τις απομειώσεις δανείων λόγω Covid-19 να διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο.

Υπό πίεση τα έσοδα

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προειδοποιεί ότι τα έσοδα ενδέχεται επίσης να παραμείνουν υπό πίεση, καθοδηγούμενα από το παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και νέου δανεισμού με κρατική εγγύηση, το οποίο πιθανώς να χορηγείται με χαμηλότερα επιτόκια από ό, τι παρόμοια μη εγγυημένα δάνεια.
 
Αναφέρει επίσης ότι οι τράπεζες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που σχετίζονται με το κόστος αναδιάρθρωσης ή την ανάγκη για επενδύσεις σε τεχνολογία πληροφόρησης και επικοινωνιών, εν μέσω της αυξανόμενης ψηφιακής τραπεζικής.

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ